Doorgaan naar artikel

Westland soepeler in zonnepanelen op bassins

Archieffoto waterbassin. - Foto: Peter Visser

Archieffoto waterbassin. - Foto: Peter Visser

De gemeente Westland heeft soepeler regels vastgesteld voor zonnepanelen op waterbassins bij glastuinbouwbedrijven.

De gemeente Westland is terughoudend in het toestaan van zonnepanelen op kassen en bedrijfsgebouwen. Ze wil voorkomen dat herstructurering wordt gehinderd door deze bouwwerken. Voor waterbassins is meer mogelijk, stelt de gemeente in haar Beleidsregel ‘zonnepanelen op waterbassins’. De oppervlakte is beperkt en onder bepaalde voorwaarden zal dit gebruik herstructurering dan ook niet in de weg staan.

Vergunningsvrij

Eigenaren van waterbassins mogen onder voorwaarden hun bassins verhuren aan collectieven of energieleveranciers. Dus ook als het elektriciteitsgebruik niet overwegend op het eigen bedrijf plaatsvindt, is zo vergunningsvrije plaatsing van zonnepanelen mogelijk.

Gemeente Westland wil geen zonneweides of windmolens, zo is vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft het doel om tot 2030 circa 350 projecten van zonnepanelen op waterbassins uit te voeren. Dat is bijna 3% van het energietransitiedoel van Westland. Dat kan dus ook via lokaal eigenaarschap, waarbij buurtbewoners investeren in zonnepanelen.

Verdiensten

Voor bedrijfsgebouwen en kassen hanteert Westland voor zonnepanelen niet een strak ontmoedigingsbeleid. Een teler die eigenaar is van panelen en voor wie elektriciteitsverkoop een ondergeschikt belang is, kan panelen plaatsen. Die voorwaarden zijn wel minder soepel dan bij bassins.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin