Westland moet locatie voor 120 arbeidsmigranten toestaan

11-11-2015 | |
Westland moet locatie voor 120 arbeidsmigranten toestaan
Westland moet locatie voor 120 arbeidsmigranten toestaan

De Raad van State heeft een besluit van de gemeente Westland vernietigd en staat per voorlopige voorziening vestiging van 120 arbeidsmigranten toe op een voormalig glastuinbouwperceel.

De gemeente had in het bestemmingsplan Boomawatering hier strikt de bestemming glastuinbouw aan gegeven, maar de Raad van State haalt daar een streep doorheen en staat tijdelijke bewoning van arbeidsmigranten toe.

In juni had de rechter in een tussenuitspraak de gemeente opgedragen de motivering voor haar besluit beter te onderbouwen, maar de gemeente heeft dat niet tijdig gedaan. Toen de gemeente Westland uitstel had aangevraagd werd dat niet toegekend door de Raad van State.

De initiatiefnemers voor de huisvesting wezen op de nota Tijdelijk wonen in de gemeente Westland/huisvestigingsmogelijkheden buitenlandse arbeidskrachten. In die nota is vermeld dat een perceel waar de komende vijf jaar geen glastuinbouw plaatsvindt, kan worden gebruikt voor  huisvesting van medewerkers uit de EU. De rechter koos de kant van de initiatiefnemers.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer