Doorgaan naar artikel

Westland kijkt met zorg naar aardwarmte

De geothermieput van Trias Westland was al tijdens de coronaperiode aan de beurt voor een winningsplan. - foto: Ton van der Scheer premium

De geothermieput van Trias Westland was al tijdens de coronaperiode aan de beurt voor een winningsplan. - foto: Ton van der Scheer

Westlanders maken zich niet heel druk om aardwarmte, maar hadden toch genoeg vragen op informatiemarkten die maandag en vorige week werden gehouden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in Westland twee informatiemarkten gehouden over de aardwarmtewinning in deze Zuid-Hollandse gemeente. De reden hiervoor is dat de wet en -regelgeving omtrent aardwarmtewinning feitelijk achterloopt op de praktijk. Om aardwarmte te mogen blijven winnen, moeten al eerder aangelegde geothermieputten alsnog op basis van de huidige Mijnbouwwet een goedgekeurd winningsplan hebben.

Vier installaties in Westland

In Nederland zijn ongeveer twintig installaties die aardwarmte winnen. Voor deze systemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. In Westland geldt dat voor de aardwarmteprojecten:

  • De Lier (Geothermie De Lier),
  • Honselersdijk (Green Well Westland),
  • Kwintsheul (Nature’s Heat),
  • Poeldijk (Vogelaer).

Format voor aardwarmtewinningsplan

Om dit knelpunt op te lossen, is door het ministerie, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmtewinningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk zijn gemaakt hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand wordt genomen. Die plannen zijn in concept goedgekeurd, maar betrokkenen kunnen nog tot en met 19 mei per brief hun zienswijzen indienen.

Met het doorlopen van deze procedure komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan. Tijdens die situatie heeft Staatstoezicht op de Mijnen toezicht gehouden op de winning van aardwarmte vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Lees verder onder de foto

De inloopbijeenkomst over aardwarmte gistermiddag en -avond in Kwintsheul trok veel belangstellenden. - foto: Harry Stijger

De inloopbijeenkomst over aardwarmte gistermiddag en -avond in Kwintsheul trok veel belangstellenden. – foto: Harry Stijger

Vragen voor TNO en SodM

Tijdens de informatiemarkten in het Westland konden belangstellenden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het ministerie, onderzoeksorganisatie TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en van de betrokken aardwarmteprojecten.

De belangstellenden hadden over het algemeen informatieve vragen over aardwarmte: Wat is het? Hoe werkt het geothermie systeem? Hoe ziet het er ondergronds uit? Wat merken de bewoners van de winning? Liggen de productie- en retourbuis een meter onder het maaiveld? Sommige bewoners dachten dit te zien op de kaart met het winningsgebied, die ze per post hadden ontvangen. Maar dat is niet het geval, want de uiteinden van de buizen liggen enkele kilometers diep in de bodem.

Weinig zorgen

De bezoekers van de informatiemarkt maken zich weinig zorgen over de risico’s van aardwarmte. Eventuele schades bij het boren worden opgelost. Volgens tomatenteler Paul van Schie van geothermieproject Nature’s Heat is Westland geïnteresseerd in aardwarmte en staat de gemeente er positief tegenover. “Wij produceren al vier jaar aardwarmte zonder overlast of milieudelicten.”

Toezicht houden op aardwarmtelocaties

Vertegenwoordigers van de Staatstoezicht op de Mijnen kregen een vraag over hoe ze toezicht houden. Zij bezoeken jaarlijks de winningslocaties van aardwarmte. Tijdens de aanleg en boren van de putten gebeurt dat vaker: 3 tot 4 keer. Ze kijken dan in het kader van de veiligheid naar de arbeidsomstandigheden en eventuele explosiegevaar. Het gaat hier om de veiligheid voor mens en milieu. Hebben burgers last van aardwarmtewinning? Omwonende kunnen tijdens het boorproces wel enige geluidsoverlast ondervinden, maar dat is maar tijdelijk.

Het winningsplan heeft geen invloed op het aantal nieuwe aardwarmteprojecten in de buurt of het aantal teeltbedrijven dat van aardwarmte kan worden voorzien.

Levensduur en technische storingen

Op de informatiemarkt zijn ook vragen gesteld over de levensduur. Volgens geologen is de technische levensduur van een aardwarmtebron 30 jaar. Echter, de technische installaties houden het niet zo lang uit, want het zoute water uit de ondergrond tast de materialen zoals staal behoorlijk aan. Enkele vroege aardwarmte-installaties, zoals van Green Well Westland en Van den Bosch in Bleiswijk, produceren door technische storingen momenteel geen aardwarmte. Het is de vraag of de problemen nog op te lossen zijn. Tegenwoordig worden wel betere materialen gebruikt dan in het begin en is een materiaal als staal deels te vervangen door kunststof.

Trias al in coronatijd goedgekeurd

Een bezoeker vroeg zich wel af waarom voor de twee putten van aardwarmteproject Trias Westland in Naaldwijk nooit een dergelijke informatiebijeenkomst is gehouden. Volgens een vertegenwoordiger van het ministerie heeft dat te maken met de coronatijd, waarin geen fysieke bijeenkomsten konden worden gehouden.

Delen

Image
Harry Stijger

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin