Doorgaan naar artikel

Westland kiest locaties huisvesting Polen

De gemeente Westland heeft negen locaties in beeld waar grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Het gaat om potentiële locaties waarvoor nog geen officiële vergunningaanvragen zijn ingediend.

Of er daadwerkelijk huisvesting gaat komen, hangt af van ondernemers en ontwikkelaars, die plannen voor deze locaties willen ontwikkelen. Daarnaast moet het vergunningentraject worden doorlopen, waarbij er met verschillende factoren rekening moet worden gehouden, zoals milieuaspecten, verkeersveiligheid en parkeerruimte.

In het belang van een eerlijk woon-en werkklimaat wil de gemeente Westland voorzien in de behoefte aan 2000 tot 3000 extra leef-en slaapplaatsen voor arbeidsmigranten, die tijdelijk in de Westlandse glastuinbouw werken. De gemeente denkt daarbij aan grootschalige faciliteiten waar tot maximaal 500 arbeidsmigranten tijdelijk kunnen verblijven, zoals de reeds bestaande hotels voor arbeidsmigranten in Maasdijk en Wateringen. Een en ander maakt deel uit van de ‘integrale visie Arbeidsmigranten’ waar de gemeente Westland aan werkt.

Het college van Westland heeft tijdens de commissievergadering van 19 juni 2012 de volgende negen in potentie geschikte locaties gepresenteerd aan de raad:
– Poeldijk, De Kreken
– Poeldijk, Nieuweweg
– Naaldwijk, Monnikenlaan
–  De Lier, Jochem van der Houtweg
– Maasdijk, Honderdland fase 2
– Poeldijk, ABC terrein
– ‘s-Gravenzande,  Het Nieuwe Water
– De Lier, voormalig AZC terrein, Hoefweg
– Wateringen, Poeldijkseweg

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ton van der Scheer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin