Doorgaan naar artikel

Westland: geen huisvesting op bedrijven voor verkaveling

De gemeente Westland mag tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een viertal bedrijven bij ’s-Gravenzande afwijzen, ondanks een eerdere tijdelijke vergunning. Op deze locaties is dringend herstructurering nodig.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Tussen de teler met vier locaties en de gemeente Westland bestaat al sinds 2017 een geschil over het niet langer toestaan van tijdelijke huisvesting op de bedrijven. Die huisvesting was er dus wel tussen 2012 en 2017 voor in totaal 56 mensen.

Uit de uitspraak over een afgewezen nieuwe aanvraag (voor tijdelijke huisvesting) blijkt dat voor de vier bedrijven nieuwbouwplannen bestonden met verkaveling tot één groot bedrijf van 30 hectare. Ook huisvesting van personeel zou in dat plan worden opgelost, maar de teler kreeg de financiering niet rond.

Verbetering van het glasgebied

Toch vindt de gemeente Westland dat voor deze locatie herstructurering noodzakelijk is voor verbetering van het glasgebied. Een nieuwe tijdelijke vergunning voor huisvesting op de bedrijven staat zo’n vernieuwing van het glasareaal in de weg, vindt het gemeentebestuur.

De gemeente vindt dat de aanvraag ook niet aan andere eisen voldoet die het heeft opgesteld. Voor huisvesting op de bedrijven moet een aanvrager bijvoorbeeld overleg met omwonenden voeren, moet een bewijs van professioneel beheer worden geleverd en een sociale kaart. Daarin staat van welke voorzieningen gebruik wordt gemaakt door de gehuisveste arbeidsmigranten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin