West-Betuwe wil leidende rol als fruitgemeente

23-07-2021 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De gemeente West-Betuwe wil haar rol als leidende fruitgemeente uitbouwen en zo de fruitteelt toekomstbestendig maken. Dat blijkt uit de economische visie van de gemeente voor 2030.

West-Betuwe ontstond in 2019 uit de gemeentes Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Een van de belangrijkste instrumenten voor zo’n leidende rol is de Fruit Tech Campus, een initiatief van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De komende twee jaar steekt de gemeente € 325.000 in de ontwikkeling van kennis.

Toerisme en fruitteelt

Verder steekt de gemeente geld in verduurzaming van de teelt via Gebiedsvisie Proeftuinen en komt er beleid voor nevenactiviteiten op fruitteeltbedrijven. De toeristische aantrekkingskracht van de gemeente draait ook om fruitteelt. Die economische functies versterken elkaar binnen de gemeente.

Zonnepanelen

Uitdagingen kent de gemeente ook. Zo kan de fruitteelt alleen toekomstbestendig worden door teeltondersteunende zaken als hagelnetten of -kappen en zonnepanelen goed in te passen in de omgeving. Verder moet beleid komen voor huisvesting van arbeidsmigranten voor de teeltbedrijven en agribusiness rond fruitteelt. Daarbij zal de gemeente met omliggende fruitgemeentes samenwerken in onder meer Fruitpact.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer