Doorgaan naar artikel

Werking warmterotonde over vier maanden duidelijk

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Binnen vier maanden moet in hoofdlijnen duidelijk zijn hoe aanbieders en vragers toegang krijgen tot de warmterotonde in Zuid-Holland.

Bij het te kiezen marktmodel wordt ook de glastuinbouw geconsulteerd. Het proces mag bestaande ontwikkelingen in Westland en Oostland niet vertragen. Dat blijkt uit de intentie-overeenkomst tussen Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Warmtebedrijf Rotterdam.

De glastuinbouw is dus niet direct betrokken bij het hoofdlijnenakkoord. De partijen streven daarbij rendement na. Toegang van aanbieders en vragers van warmte moet geregeld worden, met uitzondering van kolencentrale. Het was al bekend dat deze warmte niet door de warmterotonde zal stromen.

Netbeheerder onafhankelijk

Belangrijk wordt het inrichten van een onafhankelijke netbeheerder die vraag en aanbod kan regelen. Het net moet optimaal worden benut en vrij toegankelijk wordt voor aanbieders en vragers van warmte. Doel is het gemeenschappelijk benutten en verbeteren van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet, in plaats van dat iedere energieleverancier zijn eigen deel als gesloten (sub)systeem exploiteert, zo blijkt uit de stukken.

Samenwerkingsovereenkomst

De provincie Zuid-Holland nam de regie in gesprekken over samenwerking op de warmtemarkt om zo de energietransitie te versnellen. Na de intentieovereenkomst en het hoofdlijnenakkoord voor augustus moet een samenwerkingsovereenkomst tot stand komen voor het einde van het jaar.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin