Doorgaan naar artikel

Werkgeverslijn adviseert NOW alsnog aan te vragen

Werkgevers die in eerste instantie geen NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) hebben aangevraagd omdat ze dachten niet in aanmerking te komen, zouden dat alsnog moeten overwegen.

Dat zegt Diana Eleveld, adviseur cao en arbeidsrecht van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, tijdens het negende webinar over de impact van de coronamaatregelen voor agrarische werkgevers op 26 mei. “Er zijn enkele wijzigingen gekomen op de NOW-regeling die voor seizoensbedrijven belangrijk zijn. Zo gold in eerste instantie de loonsom van januari 2020 als referentie. Voor veel bedrijven in onze sector lag die in januari op nul en daarbij kwamen ze niet in aanmerking voor NOW. Een vergelijking met andere maanden werkte niet. Dat is nu rechtgetrokken. Deze bedrijven komen nu alsnog in aanmerking voor de NOW-regeling.”

UWV gaat bedrijven benaderen

Daarbij geldt nog steeds het uitgangspunt dat bedrijven minimaal 50% omzetverlies moeten hebben gehad om 90% van de loonkosten vergoed te krijgen. Volgens Eleveld zullen bedrijven die een aanvraag hebben ingediend bij het UWV maar die afgewezen zagen worden, door het UWV benaderd worden. “Voor andere bedrijven die afzagen van een aanvraag geldt dat ze alsnog een aanvraag zouden kunnen doen om in aanmerking te komen.”

Reken gevolgen aanvraag NOW 2.0 goed door

Voor de NOW 2.0, die geldt voor de maanden juni, juli en augustus, is het wel goed dat werkgevers zich van tevoren afvragen of ze niet gedwongen zijn te reorganiseren in de komende maanden. Eleveld: “Er is een voorwaarde bijgekomen ten opzichte van de eerste NOW-regeling, namelijk geen subsidie en boete bij ontslag. Dus bij ontslag van een werknemer krijgt te werkgever weliswaar geen boete, maar hij of zij moet daarnaast wel de loonsubsidie terugbetalen die al gekregen is voor die betreffende werknemer. Dat kan heel ongunstig uitpakken in de praktijk. Laat de eventuele gevolgen goed doorrekenen voordat je de NOW 2.0 aanvraagt.”

Daarnaast krijgt de werkgever bij de NOW 2.0-regeling als voorwaarde opgelegd dat er over 2020 geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en geldt er een inspanningsverplichting voor bijscholing. “Hoe dat laatste er precies uit gaat zien, is op dit moment nog onduidelijk”, aldus Diana Eleveld.

Share this

Afbeelding
Eric Beukema

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin