Doorgaan naar artikel

Werkgeverschap ingewikkeld maar goed geregeld

Kersenplukkers op het bedrijf van Gijsbert van Randwijk in Strijensas. - Foto: Peter Roek premium

Kersenplukkers op het bedrijf van Gijsbert van Randwijk in Strijensas. - Foto: Peter Roek

Werkgevers voelen zich geplaagd door een aantal nieuwe wetten rond arbeid. Maar was het niet altijd al ingewikkeld om alle regeltjes te eerbiedigen? Ingewikkeld, maar doenbaar.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw kreeg nog nooit zoveel telefoontjes als in 2016: 4.440, tegenover 3.886 in 2015 en 2616 in 2014. In een persbericht hierover vertaalt deze hulplijn voor boeren en tuinders met personeel dit cijfer in de stelling dat ‘werkgeverschap nog nooit zo ingewikkeld is geweest als nu’.

Dat lijkt me overdreven. Ja, er zijn nieuwe wetten gelanceerd en oude afgeschaft, met name door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Denk aan het afschaffen van de VAR voor zzp’ers, de uitzonderingen op de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies waardoor geen inhoudingen en verrekeningen meer mogen plaatsvinden met het loon”, vat Diana Eleveld van de Werkgeverslijn (en blogster op www.gfactueel.nl) samen. En er kwamen nieuwe cao’s voor de glastuinbouw en de open teelten.

Niks nieuws

Maar nieuwe cao’s met nieuwe bepalingen, dat kennen we. En nieuwe dan wel gewijzigde wetten, dat kennen we ook al zo lang er tuinders en politici zijn. Het record aantal telefoontjes is natuurlijk vooral een teken dat de tuinders deze Werkgeverslijn zich beter en beter weet te positioneren.

“Alle agrarische werkgevers kunnen door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt gratis gebruik maken van onze diensten”, zegt Eleveld. “We merken dat steeds meer ondernemers weten dat ze bij ons terecht kunnen.”

Gratis en toch goed

Gratis en toch goed. Dan snappen we dat record al beter. Goed omgaan met los en vast personeel ís natuurlijk ingewikkeld. Maar er zijn genoeg andere heel ingewikkelde dingen waar je níét met één telefoontje weer alles over te weten kunt komen wat je weten moet. Alweer een reden om blij te zijn tuinder te zijn in Nederland en niet in pak hem beet Mali of Griekenland of dat land met die vreemde president aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin