Werken in landbouw geeft meeste risico op beroepsziekte

16-05-2018 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De landbouw is de meest riskante sector om in te werken en brengt het grootste gezondheidsrisico met zich mee.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 van TNO en CBS.

Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt tot bijna 3.000 sterfgevallen per jaar. Dit zijn volgens de NEA de top 3 sectoren met het grootste risico op een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen:

  1. landbouw
  2. industrie
  3. gezondheid- en welzijnssector

Aandeel beroepsziekten in landbouw hoger

Bij 2 op de 1.000 werknemers wordt een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen vastgesteld, meldt de enquête. Het gaat om 4 groepen ziekten:

  • kanker
  • astma (en COPD)
  • contacteczeem
  • infectieziekten

In de landbouw ligt dat aandeel een keer zo hoog met 4 op de 1.000 werknemers die slachtoffer worden van een beroepsgerelateerde ziekte.

Werken met bestrijdingsmiddelen

In de landbouw werken mensen meer dan gemiddeld met kankerverwekkende stoffen en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast komt een hoge blootstelling aan uitlaatgassen meer dan gemiddeld voor en verrichten werknemers met regelmaat laswerkzaamheden.

Veilig werken-campagne gestart

Maandag 14 mei is de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start gegaan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. TNO is ervan overtuigd dat door een combinatie van technologische oplossingen en gedragsverandering bij werkgevers en werknemers, blootstelling aan gevaarlijke stoffen is uit te bannen.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen
Meer over


Beheer