Doorgaan naar artikel

Wel winningsplan, nog geen warmte Trias Westland

Het winningsplan voor Trias Westland is goedgekeurd. De opstart van de warmtewinning is wat vertraagd.

Het winningsplan voor Trias Westland is goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken. Dat betekent dat de veiligheidsrisico’s voor verzakking en beving zijn onderzocht en beoordeeld. Uit de stukken blijkt dat een beperkt aantal zienswijzen over de risicobeoordeling is ingediend door belanghebbenden. Die zijn allemaal terzijde geschoven door de minister.

Het definitieve besluit kwam er ruim 2.5 jaar na aanvraag voor de eerste fase van het project. Voor Trias Westland 2 werd de aanvraag begin 2020 ingediend. Beide projecten (Trias 1 en 2) zijn nu in het besluit van de minister samen gevoegd.

Het besluit komt niet als een verrassing voor het aardwarmtebedrijf, maar is goed nieuws, laat de woordvoerder weten.

Opnieuw opstarten productie

Het nieuws komt op een moment dat de productie nog stil ligt. Sindse medio september is geen aardwarmte geproduceerd. De winning werd gestaakt na een korte brand in één van de twee installaties. Technisch is de put klaar om op te starten. Procedureel moeten nog wat stappen worden gezegd, laat Trias Westland weten. Dat betekent dat nog informatie wordt aangeleverd aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Mogelijk duurt het nog enkele weken voordat de productie kan worden herstart.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin