Doorgaan naar artikel

‘Weinig zonlicht in februari’

“Normaal houden we altijd in week 7 een extra dief aan. Maar vanwege de weersomstandigheden hebben we daar een week mee gewacht”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

In week 5 is het AC-folie verwijderd, maar dat blijkt achteraf te laat zijn geweest. “We merken nu dat het blad zwak is op de planthoogte van toen het folie eruit ging. Dit vanwege te hoge temperatuur, te hoge vochtigheid en te weinig licht onder het gesloten AC-folie. Er zijn eigenlijk maar twee dagen geweest dat de etmaaltemperatuur buiten boven de 10 graden was. Het folie had er eigenlijk in week 4 al uit moeten worden gehaald.”

Extra dief aangehouden

In januari was er nog meer instraling dan voorgaande jaren, maar omdat februari een donkere maand was, is dat in negatieve omgeslagen naar minder instraling. Met 38.824 Joules tot en met week 11 is 4,8% minder instraling vanaf de plantdatum (24 november).

“In week 8, een week later dan normaal, hebben we toch een extra aangehouden en zijn we van 2,25 naar 3,4 stengel/m2 gegaan. Hoewel de extra dief in het begin door weinig licht matig was, is deze door meer zon in maart wel sterker geworden.”

De planten op de steenwolmat zijn voller en vegetatiever. Met de gewasontwikkeling gaat het gelijk op

Opener gewas

De inworteling van de tomatenplanten op kokos was onregelmatig. Half maart is dat gelijkgetrokken met de referentierij van steenwolmatten. “De planten op de steenwolmat zijn voller en vegetatiever. Met de gewasontwikkeling gaat het gelijk op. Het gewas op kokos is opener. Het ras Mediax is relatief gevoelig voor Botrytis. Dus hoe meer licht op de stam, hoe beter dat is tegen deze schimmelziekte.”

Het opener gewas heeft een dubbel voordeel. Naast meer licht op de stam om Botrytis tegen te gaan, is er ook meer lucht tussen de bladeren. Dit laatste geeft verlaging van het vocht in het microklimaat.

Grove trostomaten

In week 11 zijn de eerste trossen geknipt. “We zijn bijzonder tevreden over de kwaliteit tomaten die we hebben geoogst. De vruchten zijn lange tijd niet zo grof geweest als nu. Met vijf tomaten aan een tros is het vruchtgewicht 80 tot 85 gram.”

De doorkleuring is redelijk goed. “Half februari zagen we dat het ingebrachte pepino-vacin goed doordrong in de plant, maar wel effect heeft op de doorkleuring.” In week 12 bloeit de negende tros. In week 13 is de oogst van de tweede tros gestart.

Preventief gedruppeld

In februari is er preventief met Luna gedruppeld tegen Botrytis en meeldauw. “Dat hebben we gedaan vanwege het donkere weer met veel regen en we een enkele aantasting van Botrytis zagen en meeldauwaantasting op de loer lag. We willen dan niet meer dan 5 uur zwavelen op een dag, omdat dat een negatief effect op de uitgezette Macrolophus heeft.” Van Macrolophus pygmaeus zijn er in totaal 3,5 roofwantsen per vierkante meter uitgezet.

“De leverancier adviseert om Luna pas in maart toe te passen. Omdat wij het al in februari hebben gedaan, hebben we de dosering met 0,8 l/ha iets omlaag aangepast, omdat de planten dan nog iets kleiner zijn.”

Witte vlieg op gele vangplanten

“Hoe mooi gelijk het gewas over de tuin is, zo gelijk verspreid is ook de witte vlieg. De loopfolie, die pas in week 2 is neergelegd, heeft wel een rem op de ontwikkeling van witte vlieg gehad. Maar heeft zich toch langzamer doorontwikkeld.”

In week 7 en 8 zijn er een aantal Tuta-gangetjes in het gewas gesignaleerd. Ook is er aardappeldopluis aangetroffen. “Na de signalering van de Tuta-gangetjes hebben we steeds de aangetaste bladeren volledig weggehaald en in een vuilniszak afgevoerd. Daar hebben we tot en met week 11 succes van gezien.”

In week 12 is er Verimark gedruppeld met een dubbele dosering (2 l/ha) vanwege de kokosmat. “We hopen hiermee de witte vlieg en luis te doden en daarmee indirect ervoor te zorgen dat de Macrolophus zich gaat richten op de Tuta-larven.”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin