Doorgaan naar artikel

Weinig stimulans voor duurzame verpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken(KIDV) bestaat tien jaar. Reden om terug te kijken, maar vooral vooruit te kijken naar de toekomst van (voedsel)verpakkingen. Op de Verdiepingsbijeenkomst op 26 januari stonden verschillende partijen, waaronder Unilever, stil bij de verdere verduurzaming van verpakkingen. “Niet-duurzame verpakkingsoplossingen zijn te goedkoop.”

Tijdens de bijeenkomst van KIDV vertellen Sandra Molenaar (Directeur Consumentenbond) en Debora van der Zee (Nutrition North Europe Lead Unilever) over het belang van duurzame verpakkingen. Beiden zijn het erover eens dat het op dit moment te goedkoop is om niet-duurzame verpakkingen te gebruiken. Molenaar: “Er wordt nog steeds te veel verpakkingsmateriaal gebruikt. In de supermarkt zijn de helft van de producten voor 50% gevuld met lucht. Dat betekent dat het te goedkoop is om zoveel verpakkingsmateriaal te gebruiken. Uiteindelijk betalen we daarvan allemaal te prijs, maar dan in verlies van biodiversiteit of uitstoot van broeikasgassen.”

Er is geen drive voor fabrikanten om verpakkingen te verduurzamen

Volgens Van der Zee is het niet aantrekkelijk genoeg om duurzaam te verpakken. Het is veel duurder en er is geen verplichting om het te doen. “Ik ben voorstander van subsidies en controle op verbeteringen. Er is geen drive voor fabrikanten om verpakkingen te verduurzamen, de consument koopt het product toch wel en betaalt voor de verpakking.”

Meer wetgeving omtrent duurzame verpakkingen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, feliciteert het kennisinstituut met de mijlpaal. “Toch denk ik dat we nog veel langer een instantie als het KIDV nodig gaan hebben. Er komt steeds meer wetgeving om verpakkingen duurzamer te maken, zoals de ambitie van de Europese Commissie voor 100% recyclebare verpakkingen in 2030.”

In 2013 werd het kennisinstituut opgericht om onafhankelijk en deskundig een Verduurzamingsagenda op stellen. In dat jaar stelt het KIDV doelen om verpakkingen te verduurzamen. Het kenniscentrum verspreidt kennis over verduurzamingen van verpakkingen in alle sectoren.

Het KIDV wordt financieel ondersteund door het Afvalfonds Verpakkingen. Heijnen: “Er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij producenten van verpakkingen. Door wetgeving die fabrikanten verplicht bij te dragen aan het opruimen van hun verpakkingen, maar ook door de schaarste aan grondstoffen. We hebben nog veel werk te doen om verpakkingen recyclebaar te maken en onzinnige verpakkingen aan te pakken. Zijn de plannen ambitieus? Ja, maar ik weet zeker dat dit kan lukken.”

Het bedrijfsleven moet deze taak oppakken en het niet overlaten aan de consument om de juiste keuzes te maken

Waarom zouden bedrijven kiezen voor duurzamere verpakkingsmaterialen? Roland ten Klooster, professor aan de Universiteit Twente, zegt dat bedrijven wel moeten als ze willen voortbestaan. “Je verliest op termijn aan draagvlak, merkbeleving en het vertrouwen van de consument. Het bedrijfsleven moet deze taak oppakken en het niet overlaten aan de consument om de juiste keuzes te maken.”

Kennisdeling nodig

De eindconclusie van de bijeenkomst is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Er moet iets gaan gebeuren, maar daarvoor is kennisdeling nodig en sterkere wetgeving vanuit de overheid. “Alle partijen zien in dat het belangrijk is om aan de slag te gaan”, vertelt Chris Bruijnes, directeur van KIDV. “We moeten met elkaar gaan werken aan het versnellen van de transitie. Wij als kenniscentrum gaan daar een belangrijke rol in spelen.”

Share this

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin