Weinig coronameldingen ISZW werkvloer tuinbouw

07-08-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Coronamaatregelen op een teeltbedrijf. - Foto: Ruud Ploeg
Coronamaatregelen op een teeltbedrijf. - Foto: Ruud Ploeg

Arbeidsinspectie ISZW gaat strenger handhaven op coronaregels op de werkvloer, maar krijgt uit de tuinbouw relatief weinig meldingen.

Bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) werden tot en met 2 augustus 2.797 meldingen gedaan door werknemers vanwege het overtreden van de coronaregels. Zo werd één tuinbouwbedrijf twee dagen stilgelegd. Toch is de tuinbouw in dit totaalaantal meldingen een kleine sector: ‘in de categorie overigen’, laat een woordvoerder weten. De meeste meldingen komen uit de groot- en detailhandel en culturele instellingen.

Grondige inspectie op bedrijven

Het aantal meldingen van corona-overtredingen neemt af. Daardoor is er nu de capaciteit om de meldingen grondiger te inspecteren, laat de woordvoerder weten. Aanvankelijk werden veel meldingen telefonisch of schriftelijk afgedaan, de inspecteurs trekken nu weer naar de bedrijven. Daarbij is dus geen speciale aandacht voor tuinbouwbedrijven.

Reguliere inspecties starten

ISZW begint wel weer aan de reguliere inspecties met een grotere aandacht voor coronamaatregelen en naleving. Tot 8 juni waren inspecties opgeschort, met uitzondering van arbeidsongevallen en uitbuiting. Na die datum was er veel werk door de coronameldingen, maar het aantal nieuwe meldingen neemt nu af, waardoor meer capaciteit ontstaat voor reguliere inspectes in bestaande programma’s.

Geen boete uitgekeerd

De arbeidsinspectie heeft bij dertig bedrijven opgetreden voor corona-overtredingen. Geen enkel bedrijf kreeg uiteindelijk een boete. Wel heeft de arbeidsinspectie twee bedrijven tijdelijk gesloten, omdat zij de coronaregels op de werkvloer niet of onvoldoende opgevolgd zouden hebben. Een daarvan was een tuinbouwbedrijf.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer