Wegvallen GMO verhoogt fiscale aftrek tuinders

17-01-2017 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het wegvallen van GMO-subsidie op groente- en fruitbedrijven kan (door een hogere kostprijs) deels fiscaal opgevangen gaan worden in 2017.

Ook zal het namelijk hoogstwaarschijnlijk meegenomen worden in de berekening van de gewasnormen van de Belastingdienst. Dat verwachten bronnen rondom het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO Nederland.

Dat platform heeft de Landelijke Landbouwnormen 2016 in overleg met het landbouwbedrijfsleven voorbereid. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. In uitzonderingsgevallen kunnen ze daarvan afwijken.

Kostprijs tomaat € 5,30

De afgelopen jaren zijn de gemiddelde kostprijsberekeningen in die zogenaamde gewasnormen voor glasgroente al naar beneden bijgesteld door lagere energieprijzen en schaalvergroting. Zo daalde de gewasnorm per vierkante meter voor tomaat en paprika € 0,20 in de laatste 3 jaar naar € 5,30. Voor komkommer is de daling € 0,10 tot € 3,50. Voor aubergine is de daling met € 0,40 het grootst naar € 4,80 per vierkante meter.

Minder teeltzaken in GMO

In 2017 verwacht het platform dus enig effect op die gewasnormen door de GMO-wijzigingen en door het GMO-pauzejaar van 3 telersverenigingen. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt, omdat in veel gevallen subsidie wegvalt op teelttechnische zaken, maar meer wordt ingezet op marketing en innovatie. Ook zien Coforta, Van Nature en Veiling Zaltbommel dit jaar af van GMO.

De vaststelling van de gewasnormen wordt voorbereid door TAAK, een werkgroep van accountantskantoren in Westland en Oostland. Zij gebruiken daarvoor de werkelijke uitgaven bij teeltbedrijven.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer