Doorgaan naar artikel

Weer topjaar glasgroente, toch veel telers in rode cijfers

Het areaal paprika kromp met 9%, de prijzen gingen omhoog. - Foto: Roel Dijkstra

Het areaal paprika kromp met 9%, de prijzen gingen omhoog. - Foto: Roel Dijkstra

Voor het tweede achtereenvolgende jaar scoort de glasgroenteteelt een gemiddeld topinkomen van rond de 4 ton per ondernemer. Maar net als vorig jaar zijn de verschillen groot.

De energiecrisis lijkt voorbij, afgemeten aan de al heel het jaar dalende gasprijzen. Maar of dat voor alle glasgroentetelers goed nieuws is, is nog de vraag. Gelijk op met die crisis heeft deze sector namelijk ook in 2023 een gemiddeld nog hoger gemiddeld inkomen weten te behalen dan sinds 2015 al het geval is.

Vorig jaar al werd een inkomen van meer dan 4 ton geraamd over 2022. Dat is later omlaag bijgesteld naar € 371.000. Over 2023 wordt nu weer een plus geraamd naar een gemiddeld inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid van € 415.000. Dat heeft dit jaar te maken met de lagere kosten voor onder meer energie en met de hogere opbrengsten door een kleiner aanbod aan glasgroente.

Kassen langer leeg en areaalkrimp

Dat kleinere aanbod werd begin 2023 vooral veroorzaakt doordat veel kassen langer leeg bleven liggen. Ook is het areaal voor glasgroente volgens de Landbouwtelling van het CBS met 3% gekrompen. Dat komt vooral doordat de twee grootste producten, tomaat en paprika hectares inleverden (respectievelijk 3% en 9%). De komkommerteelt breidde juist uit met 6,5%, vooral door overstappende tomatentelers. De betere telersprijzen golden in 2023 dan ook niet voor komkommer. Al lag de gemiddelde prijs per komkommer in 2023 altijd nog hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

Grootste plus uit stroomverkoop

Net als vorig jaar is het grote plus ten opzichte van eerdere jaren gevolg van de lucratieve verkoop van elektriciteit. In 2023 was net als in 2022 de sparkspread gunstig. Weliswaar daalde de verkoopprijs voor elektriciteit, maar de gasprijs daalde net zo hard. Bovendien konden glasgroentetelers een groter volume aan stroom verkopen omdat ze zelf minder verbruikten – doordat belichtende telers hun kassen in de donkere maanden vaker leeg hadden liggen.

WEcR benadrukt wel dat de inkomensramingen voor 2023 wederom met onzekerheden omkleed is. Juist door de volatiele energiemarkten en de diverse keuzes die telers in de laatste twee maanden maken, kan het dat het definitieve cijfer nog weer een stuk bijgesteld wordt.

150 telers – ver – onder gemiddelde

Wel al helder is dat net als vorig jaar de verschillen extra groot zijn. Niet elk bedrijf kan profiteren van een gunstige energiemix. Zonder wkk en aan de verkeerde kant van de markt hebben enkele honderden telers het zwaar. Opvallend daarbij is dat de bedrijven aan de onderkant er nog ongunstiger uitspringen. dan dat de grootst verdienende bedrijven er aan de andere kant bovenuit steken. Gemiddeld halen de 760 glasgroentebedrijven dit jaar een rentabiliteit van 119%. De 20% minst presterende bedrijven echter halen minder dan 84% van hun betaalde en toegerekende kosten terug. De 20% best presterende bedrijven zijn de bedrijven die boven een rentabiliteit van 125% uitkomen. Dat is dus relatief veel minder ver bóven het gemiddelde.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin