Weer om tafel over twee jaar verlopen cao

28-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
-foto: Groenten & Fruit
-foto: Groenten & Fruit

De onderhandelingen voor een nieuw cao Glastuinbouw worden binnenkort hervat. De oude cao verliep begin 2020.

Na bijna een jaar stilte en bijna twee jaar zonder cao gaan bonden en werkgevers in de glastuinbouw weer om tafel. “We zijn bezig een datum te prikken”, zegt Ilse Lensink, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers.

De onderhandelingen stokten vorig jaar november, met een eindbod van de werkgevers. Op dat moment speelden nog de economische gevolgen van de coronacrisis voor een deel van de glastuinders. Ook de mogelijkheid van nadere sectorafspraken in aanvulling op de Wet Arbeidsmarkt in Balans, werd steeds als een hete aardappel heen en weer geschoven.

Zonder cao ongelijk speelveld

Dat laatste is nog altijd een wens bij de bedrijven, zegt Lensink. Onder meer de hoge WW-premie voor seizoensarbeid is de sector steeds een doorn in het oog geweest. De impasse in de onderhandelingen is door de ondernemersgroep cao & arbeidsvoorwaarden ook gebruikt voor een fundamentele discussie over de vraag of een cao nog gewenst is. Het antwoord daarop was ‘ja’.

“Zonder cao creëer je een ongelijk speelveld. Dus onze insteek voor deze nieuwe onderhandelingsronde is om te komen tot een cao.” Hoeveel ruimte er daarbij zal zijn voor loonstijgingen, is net als vorig jaar onzeker. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn ondertussen geëvolueerd tot een lange opsomming van kostenstijgingen door duurdere grondstoffen en omhooggeschoten energieprijzen.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer