Doorgaan naar artikel

Weer geen glyfosaatbesluit

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

De Europese Commissie zal zelf een besluit moeten nemen over het al dan niet toestaan van onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat.

De 28 lidstaten in het beroepscomité is het vrijdag niet gelukt om tot een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen toelating te komen. Hiermee is de een na laatste optie voor het aannemen van het voorstel van verantwoordelijk Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis komen te vervallen.

Onacceptabel volgens Copa Cogeca

In een eerste reactie laat de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca weten het te betreuren dat het beroepscomité niet tot een positief besluit over glyfosaat is gekomen. Copa Cogeca-topman Pekka Pesonen is bijzonder teleurgesteld over het ontbreken van elke vooruitgang in dit belangrijke dossier. Volgens Pesonen is het onacceptabel dat de EU niet het positieve advies zijn het eigen adviesbureau EFSA volgt. De Copa Cogeca roept de Europese Commissie voor eind van deze maand een positief besluit te nemen over glyfosaat.

Greenpeace: tijd voor een ‘glyfosaat-exit plan’

Volgens Greenpeace wordt het – nu het beroepscomité niet tot een beslissing is kunnen komen – de hoogste tijd voor de Europese Commissie om een ‘glyfosaat-exit plan’ te maken. “Het wordt de hoogste tijd voor Europa om te werken aan een glyfosaatvrije toekomst”, aldus Greenpeace woordvoerder Franziska Achterberg.

Voor 1 juli duidelijkheid

Omdat het beroepscomité er niet uit is gekomen komt de beslissing weer op het bord van de Commissie terecht. Dit werd al wel verwacht nadat begin juni ook het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) ook al niet tot een gekwalificeerde meerderheid was gekomen.

Tijdens de extra bijeenkomst van de Europese Commissie komende week, zal de Commissie naar verwachting een nieuw voorstel doen. In dit voorstel zullen waarschijnlijk kritische lidstaten zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen. De verwachting is dat in het voorstel zal komen te staan dat het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw moet worden geminimaliseerd. In elk geval wordt er van uitgegaan dat dat de onkruidbestrijder voor een periode van 18 maanden zal worden toegestaan, zoals in het oorspronkelijke voorstel staat. Dat was ook aan de Commissie geadviseerd door de eigen wetenschappelijke instituten. 
Als er voor 1 juli geen Europese goedkeuring is voor glyfosaat zullen alle bestrijdingsmiddelen, die het middel bevatten, binnen 6 maanden van de Europese markt moeten verdwijnen.

Beheer
WP Admin