‘We hebben in april nog geen haast’

13-04-2017 | Laatste update op 15-09 | |
01
01

De maatschap van Matijs Beers (32) en zijn vader Peter in Marknesse teelt groente en fruit. De appel- en perenproductie wordt op de gangbare manier aangepakt, net als de bloemkoolteelt. De teelt van wittekool gaat gedeeltelijk gangbaar en gedeeltelijk biologisch, de teelt van spitskool is in zijn geheel biologisch.

“We hebben een apart biobedrijf, met de huur van biologische grond en een aparte koelcel voor onze biologische producten”, licht Beers de bedrijfsopzet toe. De oogst- en verwerkingsapparatuur mag wel voor de bio- en gangbare producten gebruikt worden, mits de daarvoor door SKAL opgestelde hygiënerichtlijnen voor de bioproductie in acht genomen worden. De bloemkoolteelt is dus wel volledig gangbaar, vanaf de vroege teelt in het voorjaar tot eind november. “Voor winterbloemkool is het hier te koud.”

De eerste koolplanten gingen 15 maart de grond in, op een perceel lichte zandgrond dat voor deze vroege teelt wordt gehuurd. Het bedrijf beschikt zelf over kleigrond met gemiddeld zo’n 35% afslibbare delen. Gezien de weersomstandigheden was het goed mogelijk om eerder te starten met de teelt, desnoods half februari al, maar daartoe laat Beers zich niet verleiden. Dat is vanwege de kans op vorst, “die is bij ons wat groter dan bijvoorbeeld in West-Friesland.”

Met dierlijke mest

De vroegste rassen dit jaar zijn Easytop, Prudentia, Barcelona, Delias, en Sevilla. Als er zaad beschikbaar was geweest, dan had het ras Hermon er ook bij gestaan. De eerste planten staan onder vliesdoek, op een bemesting met de dunne fractie van varkensmest plus kunstmest. Die dierlijke mest werd met 40 kubieke meter per hectare voor het ploegen uitgereden. “Met 5% stikstof en een werkingscoëfficient van 75%, kom je dan op 150 kilo stikstof per hectare. Dat is voor het planten aangevuld met 50 kilo zuivere stikstof uit kunstmest, en na het planten nogmaals. Dat brengt de totale effectieve giftgrootte op 250 kilo stikstof.

Zonder dierlijke mest

De plantingen zonder bedekking krijgen in totaal 220 kilo stikstof. Er komt geen dierlijke mest aan te pas, wel een NPK-mix. Daarmee wordt voor het planten met 30 kilo fosfaat, 120 kilo kali en 120 kilo stikstof gegeven.

Tot nu toe is er zo’n 6 hectare bloemkool geplant, inclusief de genoemde (2 hectare) teelten onder doek. “We liggen mooi op schema: in april gaan we nooit zo snel met planten. Het kan in deze maand nog wel eens koud zijn. Dan kan het gebeuren dat die aprilplantingen uiteindelijk alsnog samenvallen met latere teelten. Daarom beperken we ons deze maand tot een planting in het begin van de maand, halverwege april, en eind april.”

De rassen voor de onbedekte teelten in april zijn Clarina (begin en half april), Guideline (half april) en Ansari (Syngenta). Dit laatste ras is nieuw, en kwam vorig jaar in proeven op het eigen bedrijf goed uit de bus. Matijs: “Het aantal rassen voor deze tijd is wel beperkt, dat vind ik jammer.” Voor de onkruidbestrijding op de lichtere percelen volstaat 2 liter Springbok en 0,1 liter Centium per hectare. “Dat is afdoende.”

Auteur: Joost Stallen

Beers
Matijs Beers bloemkoolteler
Meer over


Beheer