Doorgaan naar artikel

‘We hadden net zo goed op 24 mei kunnen stoppen’

Image premium

Frank Goertz in Mariahoop windt er geen doekjes om. “Aan de laatste vier weken van het aspergeseizoen hebben we weinig gehad. We hadden net zo goed op 24 mei kunnen stoppen in plaats van op 24 juni.”

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Immers, de productie trok in die laatste weken nog wel aan, maar de prijzen zakten weg waardoor er per saldo niet veel meer te verdienen viel. Het eindresultaat was dat de productie over 2013 iets lager uitviel dan in 2012, maar dat Goertz zijn uitspraak in zijn vorige bijdrage kon bevestigen: “We zijn vrij tevreden over het seizoen. De prijsvorming was vrij constant, alleen aan de lage kant in die laatste paar weken.”Op 20 juni ging op de meeste percelen van Goertz voor het laatst het aspergemes de grond in. Eén perceel oogstte hij tot eind juni. “Dat was een laat perceel waar steeds de witte kant boven heeft gelegen.” Dan begint dus het oprollen van de folie, de onkruidbestrijding en de bijbemesting.

Gewasbescherming en bemesting

Bijbemesten doet Goertz na het einde van de oogst mondjesmaat met 40 kilo stikstof per hectare en 80 kilo magnesium. “We hebben in de winter al kalk en magnesium gegeven.” De onkruidbestrijding gaat met mengsels van middelen die de aspergeteelt ter beschikking staan. “De samenstelling hangt af van de aanwezige onkruiden en het stadium waarin ze verkeren. Meestal volstaat een eenmalige bestrijding met lage doseringen, maar soms is een tweede bestrijding nodig.” De druk van aspergevlieg en aspergekever was tot half juli vrij laag.In de percelen waar het eerst werd gestopt, is de eerste preventieve behandeling met mancozeb tegen schimmels uitgevoerd. Die percelen vormen inmiddels het tweede en derde schot. In de aanplant van 2013 begint het tweede schot door te zetten. Goertz heeft de geulen daar inmiddels dicht gewerkt.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin