Doorgaan naar artikel

Waterschappen kritisch op Omgevingswet

Image

De nieuwe Omgevingswet kent te veel amvb’s maar legt de verdeling van bevoegdheden tussen overheden niet helder vast. Dat schrijft de Unie van Waterschappen aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De unie is vooral bezorgd over de per amvb geregelde gedelegeerde regelgeving. De verdeling van taken en bevoegdheden onder de verschillende overheidslagen hoort volgens de unie in de wet te worden vastgelegd en niet in amvb’s, “zodat niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor burgers en bedrijven helder is wie waarover gaat”, aldus de brief. Ook de rol van de waterschappen zelf in het decentrale waterbestuur is onduidelijk.

Daarnaast vinden de waterschappen dat ze te weinig juridische instrumenten krijgen om hun bevoegdheden in het waterbeheer waar te maken. “Indien de veiligheid, waterhuishouding of volksgezondheid daarom vraagt, moet de waterbeheerder onmiddellijk kunnen ingrijpen. Wij constateren echter dat het conceptwetsvoorstel de gereedschapskist van de waterbeheerder nog leeg laat.”

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin