Doorgaan naar artikel

Waterschappen bereiden verbod op grondwatergebruik voor

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

De grondwaterstand in delen van Limburg en Noord-Brabant is eind augustus nog nooit zo laag geweest als op dit moment. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) bereiden meer waterschappen in het land een verbod op grondwatergebruik voor.

In heel Nederland staat het grondwater zeer laag en het peil daalt verder. In twee gebieden in Twente en op de Veluwe is het gebruik van grondwater al verboden.

Door de lage waterstand in de grote rivieren hebben ook de gebieden langs de rivieren last van veel te lage grondwaterstanden. Dat heeft samen met de warmte en de droogte gevolgen voor de stevigheid van de dijken. Veel waterschappen hebben dijkinspectie ingesteld. Op tal van plaatsen en met name in dijken die ook veen bevatten worden scheuren gezien, die meteen worden hersteld. Er is nog nergens heel ernstige schade opgetreden volgens de LCW. In het noorden van Gelderland overlegt het waterschap met gemeenten over het gebruik van dijken die langs drooggevallen watergangen staan.

Veengebieden

Natuurgebieden lopen grote schade op door de zeer lage grondwaterstand en de droogte. Het veen in De Peel in Brabant heeft al onomkeerbare schade opgelopen. In andere veengebieden, natte bosgebieden en natte schraallanden staat het water onder een kritische grens. Enkele waterschappen laten als uiterste noodmaatregel toch grondwater in beken lopen om te voorkomen dat soorten voorgoed verdwijnen. Het voorkomen van niet te herstellen schade aan kwetsbare natuur staat bovenaan het lijstje met maatregelen die genomen moeten worden als het extreem droog is.

Verzilting door droogte

Het waterpeil van het IJsselmeer is de afgelopen week iets gedaald. Waterschappen kunnen echter nog voldoende zoetwater uit het meer halen. Wel houdt Rijkswaterstaat de verzilting van vaargeulen in de buurt van de Afsluitdijk scherp in de gaten. Het zoutgehalte loopt daar op. Misschien zijn meer maatregelen nodig, zegt de LCW. Het chloridegehalte van het water bij het innamepunt bij Andijk in Noord-Holland valt nog mee, zodat de drinkwatervoorziening daar nog niet in gevaar komt. Waterbedrijven zien in het hele land dat het gebruik van drinkwater toeneemt nu de vakanties zijn afgelopen maar overal is met enige maatregelen nog voldoende drinkwater beschikbaar.

Beheer
WP Admin