Doorgaan naar artikel

Waterschap Limburg zet extra maatregelen in tegen droogte

Waterschap Limburg wil deze winter zoveel mogelijk stuwen boven de winterstand houden. - Foto: Peter Roek

Waterschap Limburg wil deze winter zoveel mogelijk stuwen boven de winterstand houden. - Foto: Peter Roek

Waterschap Limburg vraagt boeren tijdens droogte stuwen en peilgestuurde drainage hoog te houden.

De grondwaterstanden in Limburg zijn nog niet op het gewenste peil. Om met een goed aangevuld bodempeil te starten in april 2023 gaat Waterschap Limburg extra maatregelen inzetten, om zo beter bestand te zijn tegen de eventuele droogte in 2023.

Maatregelen Waterschap Limburg tegen droogte

Het gaat bij deze maatregelen concreet om drie zaken.

  • In oktober worden stuwen meestal verlaagd naar de winterstand. Met de huidige grondwatersituatie wil Waterschap Limburg deze winter zoveel mogelijk stuwen boven de winterstand houden, met wel 15 tot 20 centimeter.
  • Als de grondwaterstanden rond 1 maart 2023 nog niet voldoende zijn aangevuld, wilt het agrariërs oproepen om van 15 maart tot 15 april de boerenstuwen en/of peilgestuurde drainages nog hoog te houden. Dit betekent een verlenging van de periode van aanvulling van water.
  • Ook wil het waterschap enkele ‘compacte gebiedspilots’ opzetten. De komende maanden gaat het schap hierover in gesprek met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Door middel van peilbuizen kunnen ze deze gebieden monitoren. “Hierdoor komt scherper in beeld wat het rendement is van lokale peilopzet op de ondiepe grondwaterstanden ter plaatse,” aldus het waterschap.

Sinds 2018 treft Waterschap Limburg al maatregelen tegen de droogte. Zo heeft het een aangepast maaibeleid en laat het de stuwen hoger staan. In 2021 kwamen er nog 200 stuwen bij.

Lees ook: Akkerbouwer ziet klimaatadaptief bodemvochtbeheer renderen

Beheer
WP Admin