Doorgaan naar artikel

Waterkwaliteit Westland dichter op strengere norm

Meer metingen van waterkwaliteit rond glastuinbouw in Westland tonen veilige waardes aan voor middelen. De afstand tot de verhoogde norm daalde in 2022.

Dat blijkt uit de Waterkwaliteitsrapportage 2022 van Hoogheemraadschap Delfland. De resultaten zijn gunstiger voor de glastuinbouw, nadat vorig jaar veel aandacht was voor verslechterde resultaten in 2021. Hiervoor is aangescherpt beleid ingezet, dat mogelijk dit jaar voor verdere verbetering kan leiden. Glastuinbouw Nederland komt later vandaag met een reactie op de jongste resultaten.

Achterstand op norm verkleind

Eén manier om waterkwaliteit en de inzet van telers te meten, is de prestatie indicator gewasbeschermingsmiddelen. In 2021 werd deze voor het eerst ontwikkeld. Het is een maat voor het percentage metingen dat geen belemmering vormt voor de ecologie. Circa 86 procent van die metingen is schoon genoeg en zal geen effect hebben op watermilieu. De norm voor 2022 lag echter op 92 procent. In 2021 was 81 procent van de metingen schoon genoeg volgende deze norm en lag de grens op 90 procent. De glastuinbouw is daarmee dus dichter op deze norm gekomen.

Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat in 2022 in oppervlaktewater de milieukwaliteits-normen overschrijdt, bedraagt 14 van de 259 gemonitorde stoffen. Vooral imidacloprid blijft een zorgenkindje. Ondanks het verbod op het middel blijft de stof, voornamelijk in het kassengebied, aangetroffen worden in het water. In 2022 werd de stof 9 keer aangetroffen, tegen 6 keer in 2021. De herkomst is niet met zekerheid glastuinbouw. Eerder pleitten onderzoekers na te denken over een zwemverbod van honden, omdat vlooienbanden een bron kunnen zijn. Dat sluit illegaal gebruik in de glastuinbouw overigens niet uit, stelde Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Vooruitgang en opvallende vondst

Vooruitgang is er wel voor stoffen als carbendazim, dat nog één keer werd gemeten, terwijl dat in voorgaande jaren rond de zes keer schommelde. De stof had tot 2016 een toelating, maar de vondst kan ook duiden op een afbraakproduct van een middel dat tot 2021 een toelating had. Ook pendimethalin voor onkruidbestrijding werd met vijf keer duidelijk minder vaak aangetroffen. In 2021 was dat 15 keer. Opvallend is wel de meting van fenamifos, een stof die sinds 2008 niet meer is toegelaten en nu vier keer werd gemeten. Vijf stoffen die in 2021 wel als normoverschrijdend zijn gemeten, werden dat in 2022 niet meer. Dat gaat bijvoorbeeld om methiocarb, dat niet meer is toegelaten sinds 2020.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin