Doorgaan naar artikel

Water in de sloot maakt aardbeien telen duur

Image

Het meeste water voor de opkweek en voor de teelt van aardbeien op goten moet worden hergebruikt. Wie meent dat het anders moet, riskeert geldstraffen en een mes in het middelenpakket. René Rijken van Waterschap De Brabantse Delta vertelt hoe het zit met deze landelijk geldende regels.

“De belangrijkste spelregels:Trayvelden

  • Al het overtollige giet- en drainwater moet worden opgevangen en binnen het bedrijf worden hergebruikt;
  • De eerste 30 kubieke meter regenwater per hectare trayveld moet worden opgevangen en worden hergebruikt binnen het bedrijf;
  • Na de opvang van de eerste 30 kubieke meter regenwater moet het overtollige regenwater worden geloosd op het oppervlaktewater. Dat mag dan niet via het bassin;
  • Er mag geen directe afstroom zijn vanaf de velden naar de sloot;
  • De teeltvrije zone is 150 centimeter vanaf de slootinsteek met een gangbare spuitmachine, 1 meter met luchtondersteuning en 50 centimeter met een emissiescherm;
  • Bij een doorlatende ondergrond mag alleen gebruik gemaakt worden van langzaam vrijkomende meststoffen.

 

Stellingteelten

  • Drainwater mag niet worden geloosd op oppervlaktewater of riolering, het moet worden opgevangen en hergebruikt binnen het bedrijf;
  • Drainwater lozen in de bodem mag alleen bij gebruik van langzaam werkende meststoffen;
  • Teeltvrije zone is 150 centimeter vanaf de slootinsteek met een gangbare spuitmachine, 1 meter met luchtondersteuning en 50 centimeter met een emissiescherm.”

Bekijk meer

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin