Doorgaan naar artikel

‘Wat wil overheid met On the Way to PlanetProof?’

Marktcertificaat On the Way to PlanetProof.  - Foto: Dennis Wisse

Marktcertificaat On the Way to PlanetProof. - Foto: Dennis Wisse

Lijkt het nieuwe GLB niet te veel op marktcertificaat On the Way to PlanetProof?

Wat het ministerie allemaal optuigt voor het nieuwe GLB grenst aan het onmogelijke. Verkijkt de overheid zich niet ernstig op de hele exercitie? Informatie is er niet of te laat, wat ook geldt voor rekenmodellen. Daar komen nog onvolkomenheden bij in het zevende Actieplan Nitraatrichtlijn. Dit weten we nu, maar als we uitzoomen naar wat nu in de markt wordt gezet, dan is ook de vraag wat dit betekent voor het marktcertificaat On the Way to PlanetProof. In een behoorlijk democratisch proces met echte inbreng van teelt worden bovenwettelijke teelteisen van de markt opgesteld.

Waarde van On the Way to PlanetProof

Gaat het ministerie nu met dit GLB niet op de stoel zitten van Stichting Milieukeur? Door teelteisen op te stellen waarop GLB-subsidie wordt verdeeld? Met de standaarden brons, zilver en goud geeft het ministerie zelfs een opdeling van de milieustandaard van telers. Het is niet onmogelijk dat supermarkten straks gaan zeggen: Doe mij maar alleen groente of fruit van ‘zilveren GLB-telers’. Wat is dan nog de waarde van On the Way to PlanetProof?

Lastige spagaat

Het ministerie heeft voor het biologische certificaat al duidelijk gemaakt dat ze deze telers automatisch beloont met goud (de hoogste subsidie). Het zou het ministerie sieren als ze die duidelijkheid ook gaf aan On the Way to PlanetProof, maar daar kiest het ministerie nu nog niet voor. Heeft het te maken met de milieuscore die On the Way to PlanetProof kreeg van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal? In de laatste peiling dit voorjaar kwam de milieu-impact van PlanetProof lager dan die van EKO en het AH-systeem ‘Beter voor Natuur en Boer’. Voorheen werd PlanetProof gelijk ingeschaald op milieu-impact. Dat brengt het marktcertificaat On the Way to PlanetProof in een lastige spagaat in het lopende herzieningsproces. Het ministerie moet dit initiatief nu niet ondermijnen en aan de markt overlaten wat kan.

Beheer
WP Admin