Doorgaan naar artikel

‘Warmterotonde Westlandse tuinders komt er’

Image

Tuinders in het Westland kunnen in hun bedrijfsvoering rekening houden met een alternatieve warmtevoorziening. De warmterotonde Zuid-Holland met havenwarmte uit Rotterdam en lokale aardwarmte komt er binnen afzienbare tijd.

Dat stelt Maya van der Steenhoven, programmadirecteur van de Zuid-Hollandse Warmterotonde. Ze ziet geen onoverkomelijke procedurele of financiële drempels nu het maatschappelijke draagvlak bij bedrijven en overheden voor duurzaam warmtegebruik zo groot is. “Je ziet dat de rol van duurzame warmte nu zo gunstig is en er zijn belangrijke partijen zo intensief mee bezig, dat het uiterst vreemd zou zijn als de warmterotonde er niet komt.  Sommige varianten hebben misschien een onrendabele top, maar de milieuwinst en het economisch belang is zo evident dat je indien nodig met middelen van de EU, het Rijk of gemeente er een mouw aan past.”

Tracé

Parallellen met een Betuweroute zijn er niet. De warmterotonde ligt niet in een vast tracé. Het gaat veelal om individuele warmteprojecten die met elkaar verbonden worden. “Eigenlijk zijn we al begonnen met de warmterotonde door onze inzet op betere toegang tot financiering van individuele aardwarmteprojecten.” Het Westelijke tracé met havenwarmte en aardwarmte (20 petajoule) voor het Westland en Den Haag is wel de grootste warmteketen binnen die rotonde, waarvoor een investering van enkele honderden miljoenen nodig is. Op 23 maart organiseren Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, LTO Glaskracht Nederland en het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland een bijeenkomst voor tuinders, waarin hun wordt gevraagd om actief mee te denken met  dit warmte-alternatief.

Tuinbouw aan zet

De meest aantrekkelijke varianten worden nu uitgewerkt. Daarbij is de glastuinbouw nu ook aan zet:  “Mijn boodschap aan bedrijven is: dat duurzame alternatief voor gas komt er voor de basislast. Zorg als glastuinbouw dat je goed aangesloten bent bij de discussies over de warmterotonde. Deze rol wordt nu door LTO glaskracht goed ingevuld, maar tuinders moeten natuurlijk zelf ook meedenken over wat de beste uitkomst kan zijn. Zo kan een handelsmarktplaats voor warmte heel interessant zijn voor tuinders. We hebben absoluut het gevoel dat er draagvlak is bij tuinders, dus laat het maar blijken. Warmtenetwerken hebben in Nederland een best lastig imago als je kijkt naar stadswarmte, maar nu heb je met de glastuinbouw een vragende partij die het heel graag afneemt.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin