Doorgaan naar artikel

‘Warmterotonde stap dichterbij’

Provincie Zuid-Holland verwacht een versnelling van de energietransitie, nu een warmterotonde een stap dichterbij is gekomen met het huidige kabinet.

Het kabinet neemt – volgens het kabinetsakkoord – maatregelen om het potentieel aan restwarmte beter te benutten in onder meer de regio’s Rijnmond en het Westland. Zuid-Holland ziet dit als een definitieve keuze voor warmte-infrastructuur als onderdeel van de energietransitiestrategie. De Warmterotonde in Zuid-Holland komt daarmee een stap dichterbij, concludeert gedeputeerde Adri Bom-Lemstra in een brief aan Provinciale Staten. De warmterotonde is een ambitieus restwarmteproject vanuit bedrijven in voornamelijk het havengebied naar wijken en kassen.

Tegen gaswinning

Daarbij wil Zuid-Holland zich verder uitspreken tegen gaswinning in de provincie. De provincie adviseert met andere overheden over vergunningsaanvragen, maar vindt dat nieuwe boringen niet passen bij nieuwe energiebeleid. Daarbij wordt de provincie geholpen door de lage gasprijs. In Maasland verwacht de NAM daardoor voorlopig geen nieuwe activiteiten.

Er komt een nieuw Klimaat- en Energie Akkoord, dat verdergaat dan het akkoord van Parijs

De provincie heeft de kabinetsplannen geanalyseerd en voorziet dat zowel Rijk als provincies samen meer geld in de energietransitie zullen steken. Er komt een nieuw Klimaat- en Energie Akkoord, dat verdergaat dan het akkoord van Parijs. Daarvoor komt € 2 miljard extra beschikbaar. Dat is nog exclusief de ombuigingen in het topsectorenbeleid, waarmee bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid meer aandacht en geld besteden aan energietransitie en duurzaamheid.

Belasting op vervuiling

Zuid-Holland toont zich kritisch over ondergrondse opslag van CO2 onder land. Ook de aangekondigde belasting op milieuvervuilend gedrag wordt door de provincie toegejuicht, met een invoering van een CO2-minimumprijs in de electriciteitssector en aanpassingen in de energiebelasting. Volgens Zuid-Holland zal dat de energietransitie in onder meer de Greenports versnellen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin