Doorgaan naar artikel

Waarom komt duurzame teelt met meerprijs niet op gang?

Alle instrumenten zijn er om te zorgen dat duurzame ketens een meerprijs krijgen. Toch komt het niet van de grond en is meer onderzoek nodig.

Dat blijkt uit de call for proposals van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek SIA. Dat zijn de onderzoekslijnen waarvoor instituten financiering kunnen aanvragen. Het ontbreken van een meerprijs is één van die onderzoekslijnen.

Primaire producenten, afnemers en retail zouden in staat moeten zijn betekenisvolle stappen te zetten in het vergroten van de markt voor duurzame producten in de aardappelen-, groente- en fruitsector (AGF), staat in de regeling. “Ondanks de theoretische mogelijkheden zijn succesvolle praktijkvoorbeelden nog nauwelijks beschikbaar. De wens is om ketenpartijen handvatten te bieden die het maken van afspraken over verduurzaming van de productie vergemakkelijken.”

Hectarepremie bij voorkeur

Er ligt al geruime tijd een onderzoek naar de meerkosten van het telen met een On the way to PlanetProof-certificaat. Voor appel, aardappel en tomaat zijn die meerkosten in beeld. Ook is duidelijk dat telers die meerprijs liefst in een hectarepremie ontvangen. Volgens de beleidsmakers voor deze subsidieregeling is de meerprijs nog altijd niet de praktijk. Opvallend is dat in deze steunregeling het voorbeeld van Beter voor Boer en Natuur niet is meegenomen. Albert Heijn claimt de meerkosten te betalen voor duurzame teelt in haar keten. Daarmee is circa een derde van de binnenlandse supermarktafzet al wel voorzien van een meerprijs.

Effect EU-markt

Vragen die voor onderzoek in aanmerking komen zijn: Wat zou de rol van de overheid kunnen zijn bij duurzaamheidsinitiatieven? En: Welke invloed heeft de werking van de interne EU-markt op het vergroten van de markt voor duurzame producten in Nederland? Ook kan gekozen worden voor de vraag hoe telers financieel gesteund kunnen worden in een overgangsfase naar duurzaam produceren. Ook kan de invalshoek van de teler gekozen worden. Wat kunnen zij zelf doen om de kansen te verzilveren.

Onderzoeksinstellingen moeten zelf ook bijdragen aan onderzoekskosten. Zo moet bij een gevraagde subsidie van € 500.000 de onderzoeksinstelling zelf minimaal € 125.000 bijdragen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin