Doorgaan naar artikel

Waarde herwonnen meststoffen en kunstmest vergelijkbaar

De bemestende waarde van bewerkte organische mestoffen is vergelijkbaar met van die van kunstmest. Na drie jaar onderzoek meldt proefcentrum Inagro in Rumbeke-Beitem dit in een recente nieuwsbrief.

De landbouwkundige waarde van bewerkte organische mestoffen is vergelijkbaar met van die van kunstmest. Dat meldt proefcentrum Inagro in een recente nieuwsbrief.

Het West-Vlaamse proefcentrum keek naar de beschikbaarheid van stikstof in verschillende ‘herwonnen’ meststoffen en in kunstmest. Het deed dit in vroege aardappelen, mais en spinazie. Bij de herwonnen meststoffen ging het om ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat, ruw digestaat (digestaat is het materiaal dat resteert na vergisting), varkensurine met kunstmest en varkensdrijfmest.

Stikstof is stikstof

In het algemeen leidde niet bemesten tot duidelijk minder productie. Dat is op zich niet verrassend, in het zeer droge jaar 2019 was dat anders. In dat jaar werd gekeken in mais, daarin maakte wel of niet bemesten niets uit voor de productie. De weersomstandigheden hadden duidelijk een veel grotere invloed op de proef dan de keuze voor meststof, aldus de onderzoekers. In 2020, met een extreem droog voorjaar en spinazie als toetsgewas, bleven significante productieverschillen tussen de verschillende meststoffen uit. Volgens de onderzoekers gaf ammoniumnitraat de minste productie, maar dit resultaat was dus ook niet significant afwijkend. Ook in 2021, met veel neerslag, bleven in vroege aardappelen de productieverschillen beperkt.

Weer bepaalt uitspoeling

Verder werd gekeken naar de gevoeligheid voor uitspoeling van nutriënten. De stikstofverliezen na de oogst van de teelt en in de sperperiode bleken vergelijkbaar met de verliezen na het toepassen van minerale stikstof. Ook hierbij bleek het effect van de weersomstandigheden groter dan de gebruikte meststof. Deze veldproef onderbouwt dus de waarde van bewerkte dierlijke mest, aldus Inagro.

De proef werd uitgevoerd met hulp van een speciaal daarvoor ontwikkelde mestdoseerder.

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin