Doorgaan naar artikel

Waanzinnig idealistisch beleid

Nu de teelt op het einde loopt en de teeltwissel begint, is het een mooi moment om eens terug te blikken op het afgelopen seizoen. Wat terecht veel aandacht kreeg, was het nieuwe energiebelastingplan voor de glastuinbouw. Menig tuinder volgde met argusogen de ontwikkelingen op dit onderwerp. Dit vanwege de enorme financiële consequenties die dit heeft.

Direct na de afkondiging, daags na Prinsjesdag, sloeg Glastuinbouw Nederland in de landelijke media alarm. Grote woorden werden gebruikt om de ernst van de situatie te duiden. Volkomen terecht. Alleen, dit plan was al onderdeel van het coalitieakkoord van het vorige kabinet en allang bekend onder tuinders. Maar nooit heeft een gewone burger in de media iets vernomen over deze destructieve plannen voor de glastuinbouw. Wel werd er tamtam gemaakt over het afsluiten van een energieconvenant en de goede constructieve gesprekken met de overheid.

Het is nogal makkelijk om de schuld te geven aan Rusland, terwijl je al jaren bezig bent om jezelf moedwillig afhankelijk te maken van andere landen

Transitie is mede veroorzaker van de crisis

Toen begin vorig jaar de energiecrisis volop uitbarstte, werd ook nog de leus: ‘En nu door met de energietransitie!’ gelanceerd. Dit, terwijl op dat moment menig teler hoofdbrekens had over de enorme kostenstijgingen. Juist deze transitie is mede een veroorzaker van die crisis. Het is nogal makkelijk om de schuld te geven aan Rusland, terwijl je al jaren bezig bent om jezelf moedwillig afhankelijk te maken van andere landen. Links of rechts van de oceaan.

Lusten en lasten

Als klap op de vuurpijl wreef demissionair minister Jetten ons nog even onder de neus dat we als sector niet te hard moeten zeuren over de minder fijne kanten van de energietransitie. “Want jullie als glastuinbouw roepen al jaren dat jullie voorop gaan, jullie gingen de kar trekken. Dus na de lusten (subsidies) krijg je ook de lasten.” Boem, die was raak.

Eerlijke verhaal

Wanneer gaan wij als glastuinbouw het eerlijke verhaal vertellen? Dat wij een enorm innovatieve sector zijn! Dat wij de laatste jaren een enorme reductie in energieverbruik hebben gerealiseerd om de simpele reden dat wij kunnen rekenen. Maar we moeten ons als trotse glastuinbouwsector niet zo makkelijk overgeven aan waanzinnig, idealistisch beleid. Beleid dat gebaseerd is op onhaalbare en onzinnige klimaatdoelstellingen. Dat staat namelijk gelijk aan zelfvernieling.

Deze boodschap voor het voetlicht brengen, maakt je als lobbyclub niet populair bij beleidsmakers. Maar het is hoog tijd! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Afbeelding
Corné Stouten

is komkommerteler in Oosterland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin