Doorgaan naar artikel

VVD: waterzuivering glastuinbouw stap te ver

Image

VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders zegt dat de verplichte waterzuivering voor de glastuinbouw een stap te ver is.

Zij zou het beter vinden dat er oplossingen worden gezocht in samenspraak met waterzuiveringen en waterschappen. Zij vindt de lasten voor de glastuinbouw te hoog, terwijl er ook alternatieven zijn.

LTO Glaskracht Nederland is blij met de politieke steun voor alternatieven voor de verplichte glastuinbouwinvesteringen. Daarbij zegde staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in datzelfde algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen afgelopen woensdag toe opnieuw met de glastuinbouw te zullen overleggen.

Gewasbeschermingsmiddelen mogen niet meer in het oppervlaktewater of de riolering worden geloost. Volgens de tweede nota duurzame gewasbescherming wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2016, de toepassing van een zuiveringstechniek verplicht. Die investering zal – zo vreest LTO Glaskracht Nederland – leiden tot investeringen van in totaal 300 miljoen euro. In 2018 zal dat een inkomensverlies opleveren van 20 procent, berekende het LEI eerder.

Staatssecretaris Mansveld zegde dan wel toe in overleg te gaan met het bedrijfsleven, maar is niet (op voorhand) van plan af te zien van de verplichte waterzuivering voor tuinders die niet op het riool zijn aangesloten. Toch ziet Tiny Aerts, dossierhouder water bij LTO Glaskracht Nederland mogelijkheden om in overleg met de politiek en ministeries steun te vergaren voor alternatieven die veel minder geld kosten. “Centrale oplossingen bij waterzuiveringsbedrijven zijn veel interessanter. In de Bommelerwaard is uitgerekend dat als alle bedrijven eigen waterzuiveringsinvesteringen moeten doen, dat 12 miljoen euro kost. Als dat gezamenlijk gebeurt in een waterzuiveringsinstallatie kostte dat twee miljoen euro.”

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin