Doorgaan naar artikel

VVD en CDA: beperk invloed NVWA op beleid

De VVD in de Tweede Kamer vindt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te veel invloed heeft op het beleid.

De NVWA begeeft zich op terreinen die eigenlijk voorbehouden zijn aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NVWA vult regels zelfstandig in

Het CDA is het eens met de gedachtegang van de VVD. Volgens Jaco Geurts maakt de NVWA politieke keuzes. De NVWA vult zelfstandig in hoe Europese regels moeten worden uitgelegd. In andere landen wordt dat overgelaten aan de politiek verantwoordelijke, aldus Geurts.

NVWA heeft te veel taken

VVD-Kamerlid Helma Lodders zei tijdens de behandeling van de begroting van LNV dat er veel te veel taken bij de NVWA liggen. Zij gaf als voorbeeld dat ondernemers die innovatief bezig zijn met de verwerking van insecten al jaren zitten te wachten op duidelijkheid van de NVWA. Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA heeft volgens Lodders invloed op het beleid en werkt beleidsregels uit. “Dat hoort niet thuis bij de NVWA, maar bij de minister.”

Goedkoper en efficiënter werken

Lodders vroeg de minister duidelijkheid te verschaffen en kondigde woensdagavond 31 oktober aan eventueel met een motie te komen op dit punt. De VVD wil ook dat de NVWA meer geprikkeld moet worden om goedkoper en efficiënt te werken. Er is geen enkele prikkel om de kosten laag te houden, aldus Lodders. Volgens Lodders leidt de fusie van de laboratoria van Rikilt en NVWA tot structureel hogere kosten. Die kosten mogen niet aan het bedrijfsleven worden doorberekend.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin