Doorgaan naar artikel

‘Vruchtwisseling tegen virus’

Toen ik vijf jaar geleden in Kazachstan begon, kwam ik op een splinternieuw bedrijf van elf hectare met belichting terecht. Het teeltplan was al bekend: de helft met komkommers en de andere helft met tomaten.

Door mijn ervaringen in Rusland met komkommerbontvirus was ik zeer alert. Omdat beide afdelingen bijna identiek waren, had ik al gauw een plan voor de teeltwisseling bedacht. Het bontvirus bleef gelukkig weg, maar in de tomaten werden we verrast door Clavibacter. Daarom heb ik toch mijn vruchtwisselingsplan uitgevoerd.

Markt sterker dan teler

Sommigen zullen zeggen dat dit uit de oude doos komt. Biologische telers weten beter. Het pakte fantastisch uit in Kazachstan. Toch zie je dat de markt sterker is dan de teler: er worden nu alleen tomaten geteeld. Wel de Clavibacter eronder gekregen.

Dichter bij huis zie ik ook grote problemen. Komkommerbontvirus kennen we al heel lang, maar we zijn het toch nog niet kwijtgeraakt. Nu we in tomaat met ToBFRV eenzelfde soort virus kennen, beginnen er bewegingen te ontstaan. In de komkommers noopt het nieuwe CABYV (Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus) om een andere teelt te zoeken.

Tijdelijke uitbreiding komkommerteelt

Ongebreideld overstappen van de ene op de andere teelt kan natuurlijk niet. We zien nu al tijdelijke uitbreiding van de komkommerteelt in de zomer. Zoals altijd geldt dat er klanten moeten zijn voor wat je teelt. Het zou een opening kunnen zijn om te beginnen met overleg tussen telers, over wat men teelt.

Soort pool waar je op teelt kunt inschrijven

Je zou een soort pool op kunnen zetten waarop ingeschreven zou kunnen worden. Sommigen zullen dit zien als een bedreiging van hun vrijheid als ondernemer. Maar als je een keer goed in het virus bent gelopen, ga je wel anders denken. Het coronavirus heeft aangetoond dat virussen enorme economische schade aan kunnen richten. Laten we wijzer zijn, en het in eigen gelederen oplossen.

Beheer
WP Admin