Doorgaan naar artikel

Vruchtrot en veronkruiding in fruitteelt zonder Switch en Kerb Flo

Kan de fruitteelt zonder belangrijke maar gevoelige stoffen in gewasbeschermingsmiddelen als cyprodinil en propyzamide? Duidelijk niet, blijkt opnieuw uit onderzoek.

Het onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) kwam er na een motie van Partij voor de Dieren. Die partij wil milieugevoelige stoffen die op de lijst Candidates for Substitution staan, versneld uitfaseren. Twee belangrijke stoffen voor de fruitteelt staan op die lijst: cyprodinil en propyzamide. Uit het onderzoek volgt dat er duidelijke milieuvoordelen zijn als beide middelen worden uitgefaseerd, maar dat zou grote impact hebben op de teelt.

Die uitkomst is niet verrassend. Het middel Switch dat de stof cyprodinil bevat, heeft een ‘unieke en onmisbare positie’ in de bestrijding van bewaarschimmels voor de lange bewaring en met name tegen de schimmel die visogenrot veroorzaakt.

Droog telen alternatief

Voor bestrijding van schurft lijkt vooruitgang in de niet-chemische hoek. Droog telen kan schurftbehandeling voorkomen. WUR onderzoekt deze teeltmethode op proeftuin Randwijk. In de bewaring zouden grote problemen komen door vruchtrot en zwartvruchtrot. Andere fungiciden hebben een minder brede werking en zijn onvoldoende effectief in de bestrijding van de schimmmels die visogenrot veroorzaakt.

Wegvallen glyfosaat dreigt al

Ook het uitfaseren van Kerb Flo met de stof propyzamide heeft grote impact. Dit middel heeft een belangrijke rol in de onkruidbeheersing onder peer, doordat de teler het pas laat in het najaar kan toepassen. Met het mogelijk wegvallen van glyfosaat, kunnen onkruiden niet meer afdoende worden beheerst, stellen de onderzoekers.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin