Vrijstelling zaadbehandeling schimmel in groente

25-08-2021 | Laatste update op 15-09 | |
Erwtenteelt. Voor deze teelt geldt een vrijstelling voor zaadbehandeling met Apron XL. - Foto: HAK
Erwtenteelt. Voor deze teelt geldt een vrijstelling voor zaadbehandeling met Apron XL. - Foto: HAK

Nederlandse bedrijven mogen groentezaden behandelen met Apron XL na het Europese verbod voor gewassen in onbedekte teelt.

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), komt met een tijdelijke vrijstelling tegemoet aan wensen van Nederlandse zaadfirma’s. Zij zien dat door het Europese verbod op behandeling met metalaxyl-M vanaf juni 2021, lidstaten in de problemen komen.

De bedrijven in andere Europese landen hebben geen capaciteit om groentezaden te behandelen onder de voorwaarden van de Europese Unie. In deze landen mogen gewassen met behandelde zaden alleen met een vrijstelling worden gezaaid. In verschillende lidstaten zijn die vrijstellingen ook aangevraagd.

Bestrijden valse meeldauw en Pythium

In de regelgeving van de EU is omschreven dat een zaadbehandeling ook buiten de lidstaat mag plaatsvinden als het binnen de lidstaat zelf niet mogelijk is zaad te behandelen. Uit het vrijstellingsbesluit in de Staatscourant blijkt dat het gaat om de bestrijding van valse meeldauw en Pythium bij teelten als bonen en erwten, en Pythium bij teelten als tomaat en komkommer.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer