Doorgaan naar artikel

Vrijstelling voor insectenbestrijder Verimark

Foto: Ton van der Scheer

Foto: Ton van der Scheer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor insectenbestrijdingsmiddel Verimark voor de belichte tomatenteelt.

Met een eind augustus verleende tijdelijke vrijstelling is het insectenbestrijdingsmiddel Verimark in te zetten teggen wittevlieg in de belichte substraatteelt van tomaten onder glas. Dit insect is overbrenger van het Tomato chlorosis virus (ToCV).

De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland. “Goed nieuws”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat. “Het is echter jammer dat Verimark alleen weer een vrijstelling heeft voor de belichte tomatenteelt en niet voor de onbelichte teelt.”

Uitsluitend druppelbehandeling met Verimark

Verimark, met als werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling gaat in vanaf 1 september 2019 gedurende 120 dagen. Aangevuld met een hygiëneprotocol is deze vrijstelling van belang om Nederland vrij van ToCV te krijgen.

Vrijstelling Verimark onderdeel ketenplan

De vrijstelling is onderdeel van een ketenbreed sectorplan, waarvoor Glastuinbouw Nederland, samen met Plantum en GroentenFruit Huis, in goed overleg met de NVWA een hygiëneprotocol heeft opgesteld. Bij de opkweek draait dit protocol om hygiëne in combinatie met chemische bestrijding van wittevlieg, ten behoeve van virus- en wittevliegvrij plantmateriaal.

De correctiemogelijkheid met Verimark ondersteunt de biologische aanpak van wittevlieg met de roofwants Macrolophus pygmaeus, de sluipwesp Eretmocerus eremicus en insectenpathogene schimmels.

Lees ook: ToCV beheersen in teelt, elimineren bij teeltwisseling

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin