Vrijstelling Raptol tegen appelbloesemkever

02-03-2020 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: G&F
Foto: G&F

Het middel Raptol heeft een tijdelijke vrijstelling voor een periode van 120 dagen gekregen ter bestrijding van de appelbloesemkever in appel.

Deze tijdelijke toelating geldt voor de professionele toepassing van Raptol als insecticide door middel van een gewasbehandeling van appel. De dosering is maximaal 4,6 liter per hectare en er geldt een beperking van maximaal 2 toepassingen per 12 maanden. Bij 2 toepassingen mag in totaal maximaal 9,2 liter per hectare worden gebruikt. De interval tussen 2 toepassingen is minimaal 7 dagen. De toepassing mag alleen in het voorjaar voor de bloei.

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van appel op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op heel het perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99. Dat moet in combinatie met een gesloten windhaag op de rand van het rijpad met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter.

Effect op bijen en natuurlijke vijanden

Om bijen en andere bestuivers te beschermen is toepassing van het middel op percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter. Omdat het middel gevaarlijk is voor bijen en hommels mag Raptol niet gebruikt worden op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen, wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit. Het middel kan verder schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer