Doorgaan naar artikel

Vrijstelling fiscus niet voor verkoop kas

Geldt de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting alleen voor de ondergrond van glas­opstanden?

De cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting geldt voor de ondergrond van glasopstanden, maar niet voor de glasopstanden zelf. Dit heeft de Hoge Raad op 19 december 2014 uitgemaakt in een procedure die een koper van een kassencomplex had aangespannen. Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende. Een bv kocht in 2010 een perceel tuinland met glasopstanden. In geschil was of de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting ook van toepassing was op de glasopstanden zelf.

De bv betoogde dat de glasopstanden ook delen in de cultuurgrondvrijstelling. Dat is volgens de Hoge Raad niet het geval. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat onder cultuurgrond wordt verstaan de grond die is bestemd voor veeteelt, akker-, weide-, tuin- en bosbouw, waaronder ook begrepen de ondergrond van glasopstanden. Hieruit valt af te leiden dat naar bedoeling van de wetgever opstallen niet kunnen worden aangemerkt als cultuurgrond in de zin van deze bepaling. Dat is ook in overeenstemming met de bewoordingen van de vrijstellingsbepaling, die spreekt over ‘cultuurgrond’. De omstandigheid dat de glasopstanden en de ondergrond daarvan tezamen één onroerende zaak vormen, staat de door de wetgever gewenste toepassing van de cultuurgrondvrijstelling op alleen de ondergrond niet in de weg. De Hoge Raad stelt de staatssecretaris in het gelijk.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin