Vrijstelling Benevia in opkweek prei

06-06-2019 | |
In de onbedekte opkweek van prei dreigde voor het seizoen 2019 geen bestrijding mogelijk te zijn tegen tabakstrips. - foto: G&F
In de onbedekte opkweek van prei dreigde voor het seizoen 2019 geen bestrijding mogelijk te zijn tegen tabakstrips. - foto: G&F

Voor het bestrijden van trips in de opkweek van prei is er sinds deze week een vrijstelling voor het gebruik van Benevia. Voor de teelt is een vrijstellingsaanvraag nog in behandeling.

Het middel Benevia op basis van de werkzame stof cyantraniliprole is wel regulier toegestaan in een aantal andere vollegrondsgroenten en ook in de onbedekte teelt van aardbeien, maar voor prei is de stof niet toegelaten. Prei was vorig jaar wel onderdeel van een toelatingsaanvraag, maar werd hieruit teruggetrokken omdat de Europese maximum residulimiet (mrl) voor prei nog niet was vastgesteld. Dat is ondertussen wel gebeurd, maar slechts voor de komende 3 jaar. Dat is te kort voor een reguliere toelating van 5 jaar.

Geen goede alternatieven

Omdat er geen goede chemische of niet-chemische alternatieven zijn voor de bestrijding van tabakstrips, heeft de minister van LNV op advies van Ctgb en NVWA besloten tot deze vrijstelling in de onbedekte opkweek van prei. Per teeltcyclus mag Benevia maximaal 2 keer worden toegepast in een maximale dosering van 0,75 liter per hectare. Tussen de toepassingen moeten minstens 7 dagen verstrijken. De vrijstelling vervalt weer op 31 augustus.

Bestuivers beschermen

Om bestuivers zoals bijen en andere insecten te beschermen, is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van een van de volgende maatregelen:

  • Lage spuitboomhoogte (maximaal 30 centimeter boven de top van het gewas) met driftarme Venturidoppen in combinatie met een kantdop en luchtondersteuning met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).
  • Conventionele spuit met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop en Hardi TwinForce luchtondersteuning, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 200 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste rij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens/insteek van de sloot).

Nog geen vrijstelling voor teelt

Voor de teelt van prei is ook een aanvraag voor vrijstelling gedaan. Daarover buigt de NVWA zich. Vorig jaar was door het warme zomerweer de tripsdruk ook al groot en kwam er een vrijstelling voor gebruik van Benevia. “We hopen dat dat dit jaar ook weer kan, zodat de telers niet al vroeg in de teelt zwaardere middelen moeten gaan inzetten. Dat is niet goed voor de natuurlijke vijanden”, aldus coördinator effectief middelenpakket Peter van ’t Westeinde van LTO.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer