Vrijstelling Belgische kilometerheffing vóór 1 april aanvragen

01-03-2016 | Laatste update op 30-05 | |
Vrijstelling Belgische kilometerheffing vóór 1 april aanvragen
Vrijstelling Belgische kilometerheffing vóór 1 april aanvragen

Vanaf 1 april voert België een kilometerheffing in. Voor trekkers die uitsluitend worden ingezet voor landbouwactiviteiten is een vrijstelling mogelijk voor deze kilometerheffing. Die moet vóór 1 april zijn aangevraagd.

De invoering van een kilometerheffing per 1 april in België heeft gevolgen voor agrariërs in de grenstreek. Als zij geen ontheffing aanvragen, zullen zij kilometerheffing moeten gaan betalen. Trekkers die uitsluitend ingezet worden voor landbouwactiviteiten en slechts in beperkte mate op de openbare web verschijnen zijn echter vrijgesteld van de heffing. De houder van het voertuig moet dat wel zelf aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Buitenlanders kunnen ontheffing aanvragen via www.viapass.be, meldt de LLTB.

Eenmalige aanvraag

De administratieve verplichtingen bij het aanvragen van de vrijstelling zijn beperkt. Er zijn geen kosten aan verbonden en het kan online of op papier. Een aanvraag voor ontheffing is slechts eenmalig en de duur is permanent, ook als de heffing over enkele jaren uitgebreid gaat worden naar heel het Belgische wegennet. In Brussel is nu al een ontheffing nodig.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer