‘Vos geeft nekslag, maar is niet oorzaak lage vogelstand’

28-06-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Hans Hut
Foto: Hans Hut

Het is legitiem om de bestrijding van natuurlijke vijanden – zoals de vos – op te voeren ter bescherming van akkervogels, maar daarmee wordt de oorzaak van de reductie van akkervogels niet aangepakt.

Dat zegt Dieter de Mets van het kenniscentrum Hubertus Vereniging Vlaanderen, in een artikel van Vilt over akkervogels. Veranderingen in het landbouwlandschap liggen volgens hem ten grondslag aan de achteruitgang van akkervogels. “Het verdwijnen van habitat waarin zij nestgelegenheid en voedsel vinden door grotere akkers, efficiëntere oogstmethoden en het verdwijnen van hagen en houtkanten.”

De vos is de beul van een landschap in verval, concludeert akkervogelexpert Freek Verdonckt. “Als een landschap wordt ‘uitgekleed’, krijgen predatoren zoals de vos en de zwarte kraai vrij spel.”

Grauwe gros gedecimeerd

Aanleiding voor het artikel is het alarmerende resultaat van de laatste vogeltelling van Werkgroep Grauwe Gors, waarin amper 45 broedparen van deze soort zijn gespot. Vorig jaar werden nog 82 broedparen geteld, in 2003 meldde de Vlaamse Broedvogelatlas er zelfs 850.

De inspanningen die landbouwers doen, zoals het aanleggen van akkerranden als voedsel- en schuilplaats voor de broedvogels, brengen volgens natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt weinig beterschap. “Te versnipperd en niet op maat van de grauwe gors.”

Opmars van de vos

Vanuit de landbouw kwam bij Vilt echter het idee dat de opmars van de vos slecht nieuws is voor de kuikens van broedvogels. Het is niet duidelijk hoeveel schade de vos aanricht en of dit een verklaring is voor de achteruitgang van de grauwe gors.

De Mets: “Onderzoeken tonen aan dat akkervogels kunnen profiteren als predatoren worden gecontroleerd, met een plaatselijke stijging van de populatie tot gevolg. In het geval van de schaarse grauwe gors is de impact van het wegnemen van één exemplaar zeer groot.”

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer