‘Voorzichtiger met oog op Botrytis’

24-08-2017 | |
van Paassen
Rob van Paassen biologisch teler
Voorzichtiger met oog op Botrytis
Voorzichtiger met oog op Botrytis

Biologisch teler Rob van Paassen in Oude Leede is tevreden over de komkommers die hij snijdt.

“Maar er gaat wel veel tijd in zitten. Vanaf het begin plukken we alle bloemen, om geen Mycosphaerella en Sclerotinia in de vruchten te krijgen.” Dat helpt goed, al is het in deze periode wel te merken dat de Mycosphaerella-druk begint toe te nemen.

De overgang richting herfst is ook in de productie merkbaar. “Het is half augustus geweest. In een grondteelt begint de fut er dan al weer uit te raken, en wordt de productie minder.”

Wortelknobbelaaltjes

Het gewas staat redelijk in balans, ondanks dat het ras Cadence van zichzelf vrij groeierig is. Ook over de vruchtopvolging is Van Paassen tevreden. “Al zijn er altijd wel een paar hoekjes die tegenvallen door de wortelknobbelaaltjes. Die zijn er om je er aan te herinneren dat je biologisch teelt. De verzwakte planten kunnen daar niet genoeg opnemen naar dat ze verdampen.”

‘Het is vooral als je net aan het snijden bent dat die plekken zich verraden’

Grond vochtig houden

Er wordt standaard 1 liter per vierkante meter gedruppeld via de druppelslangen. Wat de plant extra verdampt, wordt aangevuld met de regenleiding. “Als het echt heet weer is, proberen we daarmee ook de grond vochtig te houden. Daarmee houd je de mineralisatie van de meststoffen op gang. Want op droge grond groeit weinig.”

Het gewas teert eigenlijk het hele jaar op de ingebrachte gecomposteerde stalmest. Alleen in hoekjes die wat minder groeien, bijvoorbeeld doordat er een goot overgelopen is, wordt even bijbemest met Biosol-korrels. “Maar dat is nu ook niet meer aan de orde. Het is vooral als je net aan het snijden bent dat die plekken zich verraden.”

Swirskii in opkweek

Bij de ziektes en plagen komt hij nauwelijks trips tegen. Waardoor het des te opvallender is dat hij wat komkommers tegenkomt met daarop het schadebeeld van trips. “Voorgaande jaren hadden we met de swirskii zelden een kromme komkommer door trips in dit stadium van de teelt.”

Meeldauw begint nu hard om de hoek te komen. “Nog niet dat we er minder door zijn gaan snijden, maar je ziet al wel dat je er straks last van gaat krijgen. Cadence is het ras met de hoogste meeldauwresistentie, maar dat wil nog niet zeggen dat je geen meeldauw krijgt.”

Uitkijken voor Botrytis

Bij de paprika wordt aardig geoogst. “Ik heb het idee dat wij er steeds wat meer hebben als anderen wat minder snijden. Dit jaar zitten we duidelijk in een andere hausse.” De wat latere start na de paksoi zou daaraan bijgedragen kunnen hebben, al was dat effect op tussenin komende zettingsgolven in eerdere jaren niet zo duidelijk merkbaar.

Het paprikagewas ziet er nog mooi uit. “In het begin hebben we nauwelijks luis gehad.” Het even een half minuutje bovenlangs water geven met de regenleiding bovenin de kas helpt daarbij goed, om het klimaat aantrekkelijker te maken voor de biologie en ongunstiger voor de luis. “Al moet je daar in deze tijd mee gaan uitkijken, en voorzichtiger worden met oog op Botrytis.” Terwijl half september wel een kritieke periode aanbreekt wat luis betreft. “De periode waar ik het meest bang voor ben met luis moet nog komen.”

Spint wordt heel mooi aangepakt door de Phytoseiulus en de galmug Feltiella.

Er zijn al wat plekjes met opkomende Botrytis te zien. Er wordt geprobeerd om het te beperken met Serenade. “Het is niet echt dat je daar blind op kunt varen. Het is meer iets doen omdat je niets anders hebt.”

‘We hadden dit jaar een hele goede bezetting van scholieren. We hebben een leuk clubje dat graag komt helpen’

Lengtegroei

De Nagano zal eind van de teelt waarschijnlijk mooi bij de draad uitkomen. De Redline – met meer lengtegroei – zal er iets overheen gaan. “We hebben ook wat rassenproefjes die geënt zijn op onderstammen die snelle groei geven. Die planten zullen dik over de gewasdraad heen gaan. Volgend jaar zullen we alles dus weer op Snooker gaan enten. Die snelle groeiers passen niet bij deze kas.”

Scholieren maken onkruidvrij

De onkruidgroei is goed onder controle gehouden. “We hadden dit jaar een hele goede bezetting van scholieren. We hebben een leuk clubje dat graag komt helpen. Die scholieren hebben in de vakantie de hele kas nog een keer onkruidvrij gemaakt en alle onkruiden mee naar buiten genomen. Rond deze tijd zou je nog niet zo’n last van dat onkruid hebben, maar als er van de winter weer een teelt paksoi staat, is het heel lastig als je dan veel onkruid hebt.”

Pepertypes gevoeliger

De standaard rode en gele spaanse pepers groeien goed en lekker in ritme. De bijzondere pepertypes hebben echter veel last van Fusarium. “De planten van die soortjes zijn op sterven na dood. Het is alleen bij die rassen, dus die blijken veel gevoeliger voor Fusarium.”

De pepers staan in dezelfde kas als de paprika’s, en gaan dus in hetzelfde klimaat en biologische aanpak mee. “Luis begint altijd in de paprika. In de pepers komt het minder snel. Maar als je eenmaal luis hebt, en je moet vruchten gaan schoonmaken, dan heb je er bij de pepers heel wat meer te doen. Dat wil ik zien te voorkomen.”

Meer over


Beheer