Doorgaan naar artikel

‘Voorbereiden is het toverwoord’

Toen ik pas in Kazachstan begon te werken, kwam ik erachter dat het woord ‘voorbereiden’ niet bestond.

We weten allemaal dat voorbereiden belangrijk is. Als je voor de volgende dag niets voorbereidt, dan ben je een halve dag kwijt voordat het werk begint. Als er gezaaid moest worden, begon men de dag zelf potten en zaden op te zoeken en de zaaimachine in te stellen. Als je dit al de dag ervoor doet, kun je meteen beginnen met zaaien. Dat geldt overal voor.

Economisch werken vraagt om vooruitdenken

We merken nu weer hetzelfde met de vaccinatie tegen het coronavirus in ons eigen land. Het blijkt dat voorbereiden toch wel een moeilijk woord is. We blijken de traagste leerling in de Europese klas te zijn.

In de tuinbouw kennen we dit woord, voorbereiden, heel goed. Het heeft iets van een zet vooruitdenken in het schaken. We hebben dit woord geleerd door praktijkervaring. Economisch werken vraagt om vooruitdenken.

Met deze wetenschap gaan we verder schaken. De lockdown brengt vele ondernemers in de problemen. De ad-hocreactie van onze overheid is: steunen wat er te steunen valt. De miljarden vliegen door de lucht.

Uiteindelijk zullen de voorbereiders blijven

Uiteindelijk zal dit zijn terugslag hebben. Als je economen om hun mening vraagt, denkt iedereen dat na de pandemie onze economie zich snel zal herstellen. Vergeten wordt dat uitgestelde betalingen aan banken en de belastingdienst terugbetaald moeten worden. De snel opgelopen staatsschuld zal ook moeten worden terugbetaald. Enorme lastenverzwaringen zullen het gevolg zijn.

Ook hier is het woord voorbereiden op zijn plaats. Uiteindelijk zullen de voorbereiders blijven. Tezamen met de brexit zal het de nodige spanning geven in dit nieuwe jaar. Voordeel voor ons is dat het consumeren van groenten een voorbereiding is op een gezond leven.

Share this

Afbeelding
Kees Kranenburg

is consultant Delphy. Bezoekt bedrijven in Kazachstan.

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin