‘Voor 18 van 28 (glas)percelen is koop niet rond’

04-07-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Ontwikkelaar HOC heeft 10 van de 28 percelen in Maasdijk opgekocht voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Honderdland 2.

Voor 18 glastuinbouwbedrijven is dus nog geen overeenstemming bereikt. Na de zomer moet duidelijk zijn of alle Maasdijkse percelen zijn opgekocht voor ontwikkeling van bedrijventerrein Honderdland 2, omdat dan een onteigeningsprocedure wordt opgestart.

Voor 8 bedrijven verwacht de ontwikkelaar dat er overeenstemming bereikt kan worden of is de verwerving op dit moment minder urgent.

Forse onteigeningsoperatie

Voor 10 percelen lijkt de ontwikkelaar er met de grondeigenaren niet uit te komen en heeft het de gemeente gevraagd de onteigeningsprocedure op te starten. Dat betekent dat HOC circa 35% in eigendom heeft en er met 30% verwacht uit te komen. Voor circa 35% is gevraagd een onteigeningsprocedure op te starten.

Inzicht in biedingen

Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Gemeentebelangen Westland. Die partij wil inzicht in de biedingen die zijn gedaan aan de bedrijven. Dat krijgen politieke partijen onder geheimhouding wanneer een onteigeningsprocedure wordt ingezet.

Eerder liet een vertegenwoordiger van de bedrijven bij de herziening van de bestemmingsplannen weten dat het verschil tussen vraagprijs en biedingen nog te groot is. Ook komen bedrijven op slot te staan en is een uitplaatsoplossing nodig.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer