Vooijs: strakke aanpak teelt en Delfland doortrekken

08-03-2019 | Laatste update op 08-11 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

Een volgend college van hoogheemraadschap Delfland moet de huidige intensieve aanpak en samenwerking met telers over lozingen voortzetten. Dat zei Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland, in een reactie op de grotendeels positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit.

Donderdag werden cijfers over de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Delfland gepresenteerd. De chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in het beheergebied van Delfland laat ook over 2018 een positieve ontwikkeling zien: er zijn minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen gemeten.

Aandacht verslapt als hoogheemraadschap polder verlaat

Er zijn kanttekeningen. De concentraties van de aangetroffen middelen lopen wel iets op ten opzichte van vorig jaar. Ook stelt het schap dat telers aangespoord moeten blijven worden. “Helaas zien wij dat als wij zo’n polder verlaten, de aandacht verslapt en sommige ondernemers toch weer de fout in gaan”, aldus hoogheemraad Ingrid ter Woorst. In de gebiedsgerichte aanpak worden alle glastuinbouwpolders intensief gemonitord en worden met de ondernemers problemen aangepakt.

Zuiveringsplicht helpt waterkwaliteit te verbeteren

Dat de waterkwaliteit zou verbeteren, was te verwachten. Per 1 januari 2018 ging de individuele waterzuiveringsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Een van de oplossingen om aan deze verplichting te voldoen, is volledige recirculatie, oftewel nul-lozing. Glastuinbouw Nederland prijst het hoogheemraadschap in de samenwerking op dat vlak en hoopt dat ook na de verkiezingen die aanpak wordt gekozen door het nieuwe bestuur.

Waterschaarste zorgde voor een spannend jaar

Ter Woorst: “Het was best spannend. 2018 was door de droogte een uitzonderlijk jaar. Maar gelukkig is het beeld positief. Wij zitten op de goede lijn, niet alleen vanwege de te behalen waterkwaliteitsnormen, maar uiteindelijk vooral omdat schoon en gezond water belangrijk is voor iedereen. We hebben een gemeenschappelijk belang: wij vanwege de waterkwaliteit, de glastuinbouw vanwege het toelatingsbeleid, eerlijke concurrentie en duurzaam imago.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer