Vollegrond gaat economisch gestaag vooruit

17-12-2019 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Groenten & Fruit
Foto: Groenten & Fruit

Het inkomen uit de teelt van vollegrondsgroente ontwikkelt zich langjarig naar een gemiddeld mooi peil.

De inkomens in de land- en tuinbouw stijgen over de volle breedte, met gemiddeld iets meer dan 10% naar € 57.000. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de inkomenscijfers in de land- en tuinbouw door Wageningen Economic Research (WER).

Het inkomen uit bedrijf in de vollegrondsgroenteteelt bedraagt in 2019 naar schatting circa € 78.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Wie dat vergelijkt met de raming van precies een jaar geleden, ziet bijna een verdubbeling. Maar die raming over 2018 is flink omhoog bijgesteld. In plaats van de geraamde € 43.000 kwam het inkomen uit op € 75.000.

Droogte-effect soms gunstig

De effecten van de droogte in 2018 op de gemiddelde inkomens van de groentetelers in de buitenlucht bleken niet overal zo desastreus als gevreesd. De telers die in de lange hete zomer van 2018 genoeg konden blijven beregenen om het gewas overeind te houden, werden daar uiteindelijk voor beloond met hogere prijzen. De telers die grote delen van de oogst zagen mislukken, konden van die hoge prijzen veel minder of zelfs helemaal niet profiteren.

Inkomen uit andere activiteit

Gekeken naar het voor sommige teelten nog lopende oogstjaar 2019 is de omzet per bedrijf ten opzichte van 2018 vrijwel gelijk gebleven op € 550.000 per bedrijf. De stijging van de productie per hectare met gemiddeld over alle gewassen van ongeveer 5%, werd vrijwel geheel tenietgedaan door een bijna even zo grote prijsdaling gemiddeld over alle producten. Behalve uit vollegrondsgroenten hebben de telers in 2019 bijna € 20.000 opbrengsten uit akkerbouwproducten en € 45.000 uit overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld werk voor derden.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer