Doorgaan naar artikel

Volksverlakkerij

Afbeelding

Gerard Roest, agrarisch bestuurder bij FNV Bondgenoten, zegt lelijke dingen over de arbeid in de glastuinbouw.

Hij deed dat in Groenten & Fruit Magazine Thema Personeel dat eind april uitkwam.
Volgens hem laten “ze” jongeren die een vast dienstverband hebben “rotklusjes” doen “en meer niet”. Daarnaast zouden de tuinders dom bezig zijn met het op grote schaal inlenen van arbeid in plaats van mensen met een vast dienstverband te behouden en hun aantal uit te breiden.

De heer Roest heeft hiermee gekozen voor de ramkoers. Trots verklaart hij  dat “wij het imago van de sector maken of breken”. Met “wij” wordt de FNV bedoeld. Of “zij” dat inderdaad kunnen lijkt me meer van grootspraak dan van realiteitszin getuigen. Maar wel is duidelijk dat hij willens en wetens het imago van de tuinders op de arbeidsmarkt schade toebrengt met de opmerking dat de jongeren in de tuinbouw alleen maar rotklusjes te doen krijgen,

Vervolgens noemt de heer Roest twee drogredenen waarom glastuinders veel beter uit zouden zijn met vaste medewerkers dan met uitzendkrachten.
De eerste drogreden is dat de CAO voorziet in het opvangen van een winterdip en de  tweede is dat uitzendkrachten of inleenkrachten duurder zouden zijn dan vast personeel. De weerlegging van deze valse redenen hebben het karakter van een open deur intrappen: in de winter is in de (vrucht)groenteteelten maanden geen werk. Er is geen CAO die dat kan opvangen. En de kosten van de meeste vaste medewerkers zijn gewoon hoger dan die van uitzendkrachten.

Als laatste nog een sterk staaltje ‘koopmanskunst’ van de heer Roest: de loondoorbetalingsplicht  bij ziekte zou geen probleem opleveren omdat daarvoor een verzekering bestaat. De weerlegging is wederom even simpel als het intrappen van een open deur: de verzekeringspremies zijn torenhoog en om ze nog enigszins betaalbaar te houden, zit de ondernemer vast aan tien werkdagen eigen risico plus 20 procent van de loonsom vanaf de elfde werkdag.

Vakbondsbestuurder Roest doet met zijn uitspraken aan volksverlakkerij. Niet alleen de werknemers maar de hele sector zou er bij gebaat zijn als het FNV op zoek gaat naar samenwerking in plaats van naar het conflict. 

 

Beheer
WP Admin