Doorgaan naar artikel

Voedingsindustrie: geen symboolpolitiek nieuw kabinet

Foto: ANP

Foto: ANP

De koepelorganisaties voor boeren en tuinders, voedingsbedrijven en supermarkten roepen een nieuw kabinet gezamenlijk op geen symbolische belastingen in te voeren en ketenpartijen de ruimte te bieden samen te werken.

Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in groen onderwijs en niet bezuinigd worden op de NVWA. Marc Jansen, directeur van supermarktkoepel CBL, pleit ook voor meer zelfregulering.

Jansen noemt drie voorbeelden van ‘particuliere hobby’s’ die wat hem betreft buiten een regeerakkoord moeten blijven: de suikertaks, vleestaks en nieuwe wettelijke afspraken die oneerlijke handelspraktijken moeten tegengaan. De belastingen zullen volgens hem de consumptie niet drukken maar vooral een melkkoe voor de overheid worden.

Gedragscode oneerlijke handelsafspraken

Aanvullende wettelijke afspraken over oneerlijke handelsafspraken zijn volgens hem overbodig. “Er ligt al een gedragscode en bedrijven kunnen oneerlijke praktijken bij een onafhankelijke partij aankaarten.” Dit gebeurt nauwelijks, aldus Jansen. “Volgens ons ligt dat niet per se aan de systematiek, maar we werken wel aan een andere wijze van geschillenafhandeling.”

Volgens Jansen moet een poging van CDA-Kamerlid Jaco Geurts een nieuwe aanpak van oneerlijke handelspraktijken aan te kaarten, worden gezien in het kader van de verkiezingen. “Het opperen van zo’n nieuwe aanpak is zinvol als je stemmen gaat werven bij boeren, maar leidt alleen tot meer bureaucratie. Van mij mag het CDA proberen het in een regeerakkoord te krijgen, maar dan gaan wij ertegen lobbyen en wordt het een zwak compromis.”

Zelfregulering werkt

Dat zelfregulering werkt, blijkt volgens Jansen uit initiatieven als het Varken van Morgen en de Kip van Morgen, waarbij de producenten en supermarkten samen afspraken maakten over diervriendelijker en duurzamer geproduceerd vlees. Het laatstgenoemde initiatief stuitte echter wel op tegenstand van de mededingingsautoriteit ACM. Boerenorganisatie LTO, het CBL en de FNLI als representant van de voedingsmiddelenindustrie hopen dat wordt ingezet op meer ruimte voor ketens om samen te werken. Het is de enige manier om te kunnen verduurzamen.

Duurzaamheidseisen niet te snel opschroeven

De drie organisaties zijn geen voorstander van het in hoog tempo blijven verhogen van duurzaamheidseisen. Bedrijven moeten de kans krijgen om zich met duurzamer voedsel te onderscheiden, zodat de meerkosten uit de markt gehaald kunnen worden. Als de duurzaamheidseisen heel snel worden opgeschroefd kan Nederland zich uit de internationale markt prijzen, wat de primaire ‘basis’ onder de keten wegslaat.

Beheer
WP Admin