Doorgaan naar artikel

Vochtiger najaarsklimaat vergroot de kans op schimmels in doorteelt aardbei

Image
Bayer Cropscience

toonaangevend en innovatief in gewasbescherming, biotechnologie en zaaizaden

De kans op botrytis neemt toe in najaarsteelt van aardbei onder glas. - Foto: Bayer Cropscience partner

De kans op botrytis neemt toe in najaarsteelt van aardbei onder glas. - Foto: Bayer Cropscience

Om najaarsschimmels als een late meeldauw, Botrytis en bewaarschimmels, onder controle te houden is een systeemaanpak van groot belang. Voorkomen is veel beter dan genezen.

In deze maanden neemt de daglengte aanzienlijk af en daarmee ook het aantal uren natuurlijk licht. Dat maakt het altijd een lastige periode tijdens de najaarsteelt. Kortgezegd door het vochtiger worden van het kas klimaat. En een vochtiger kasklimaat, gecombineerd met relatief hoge temperaturen, vergroot de kans op schimmels.

Kasklimaat en preventie

Om najaarsschimmels als een late meeldauw, Botrytis en bewaarschimmels, onder controle te houden is een systeemaanpak van groot belang. Voorkomen is veel beter dan genezen. De basis van een goede Botrytis-aanpak begint bij een goed kasklimaat. Houd de lucht zoveel mogelijk in beweging en voorkom natslaan van het gewas in de ochtend, door temperatuurspieken af te vlakken. De verschillen tussen temperatuur en luchtvochtigheid overdag en in de nacht kunnen fors zijn komende tijd.

Systeemaanpak schimmels met Teldor en Serenade

Schimmels kunnen hardnekkig aanwezig zijn gedurende de najaarsteelten van aardbeien onder glas. Met name Botrytis (grauwe schimmel) is een echte najaarsschimmel. En vooral rondom het vallen van de bloemblaadjes is de plant gevoelig. Ga daarom systematisch te werk bij de aanpak van schimmels als deze.

Indien er zich al Botrytis voordoet in de kas, of er in uw gewas eerdere aantastingen hebben voorgedaan, dan is het raadzaam om te starten met een curatief middel. Bijvoorbeeld op basis van cyprodinil+fludioxinil.

Vervolg daarna met een sluitend spuitschema waarmee u Botrytis en meeldauw buiten de deur houdt. Dit kunt u goed realiseren door Luna Privilege, Teldor en Serenade in het schema in te bouwen.

Houd in uw schema rekening met de eisen vanuit uw afnemers ten aanzien van aantal residuen en MRL’s.

Teldor

Teldor is een fungicide op basis van werkzame stof fenhexamide. Teldor is een schimmelbestrijdingsmiddel tegen Botrytis cinerea (Botryotinia fuckeliana) met een uniek werkingsmechanisme. Het middel is snel regenvast en heeft een lange nawerking, waardoor het zeer geschikt is voor de laatste toepassingen voor de oogst. Teldor heeft een korte veiligheidstermijn van 1 dag.

Teldor wordt gekenmerkt door:

  • Het voorkomt dat de kiembuis van de schimmel het blad binnendringt
  • Snel regenvast
  • Veiligheidstermijn 1 dag
  • Dosering: 100 g/100 L water, maximaal 1.2 kg per hectare

Serenade

Naast Teldor kan Serenade worden ingezet tegen een breed spectrum aan schimmels. De afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen opgedaan met Serenade als bladtoepassing toegevoegd of in afwisseling met synthetische middelen in het schema. Serenade heeft een direct effect op schimmels als meeldauw en Botrytis en zet daarnaast ook het afweermechanisme van de plant op scherp.

Naast een fungicidewerking heeft Serenade ook een bactericidewerking. Hierbij kan Serenade een rol spelen in de aanpak van Xanthomonas. Serenade werkt preventief, houd hier dus rekening mee in het schema. Werkingsduur onder glas is rond de 7 dagen.

Serenade wordt gekenmerkt door:

  • Brede preventieve werking tegen schimmels
  • Werking d.m.v. verschillende aangrijpingspunten op de schimmel
  • Geen residu of MRL
  • Veiligheidstermijn van 0 dagen
  • Dosering 5 L/ha per hectare

Luna Privilege

Luna Privilege is een preventief fungicide op basis van fluopyram (500 g/l). Luna Privilege blokkeert het ademhalingsproces van de schimmel. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna Privilege ook een positieve invloed op het geoogste product. Het helpt om het geoogste product langer vitaal te houden.

Luna Privilege moet preventief of zodra de eerste aantasting wordt waargenomen toegepast worden. Het middel heeft een breed werkingsspectrum, en is werkzaam tegen onder andere: Echte meeldauw, Grauwe schimmel (Botrytis fuckeliana), Botrytis in aardbei.

Luna Privilege wordt gekenmerkt door:
• Een brede werking op schimmels, daardoor een perfect basismiddel in de teelt
• Gezond gewas en vruchten blijven langer vitaal
• Veiligheidstermijn van 1 dag
• Dosering 50ml /100L water, maximaal 0,5L/ha

Advies voor aanpak van Botrytis en andere schimmels in de najaarskas

Bron: Bayer Cropscience
Bron: Bayer Cropscience

biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Hoofddorp is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.  Meer informatie over Bayer CropScience  * Bayer CropScience levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Bayer Cropscience

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin